20.11.2020

Tallinna 21. Kooli direktor ja klassijuhatajate õppetooli juhataja sõlmised Hea tahte ja koostööleppe

20. novembril sõlmisid Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond ja klassijuhatajate õppetooli juhataja Heli Raidma Hea tahte ja koostööleppe, mille eesmärk on edendada ja tähtsustada klassijuhataja rolli koolis ning motiveerida klassijuhatajaid nende vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas töös.

Osapooled peavad olulisimaks järgmisi põhimõtteid – tulemi kvaliteeti, väärtusi, motivatsioonisüsteemi laiendamist ning koolituste võimaldamist ja läbiviimist.

Koos sõnastati klassijuhatajatöö põhiülesanded, lepiti kokku klassijuhataja tunnustamise uuendustes ja mentorsüsteemi tõhustamises ning kaardistati koolitusvajadused.

Võtmetähtsusena rõhutati ennastjuhtiva õppija eneseanalüüsi ja arengu planeerimise oskuse toestamist, millest coachiv arenguvestlus õpilase ja klassijuhataja vahel omab väga suurt tähtsust, seda täiendavat tööd ka väärtustatakse.

Tiheda koostöö ning Hea tahte ja koostööleppe põhimõtete järgimine on eelduseks, et koolis tagatakse sisuline kvaliteedimuutus nii arenguvestluste läbiviimisel kui ka klassijuhatajatöös tervikuna.

 Allikas: Tallinna 21. Kool

 

 

Uudise rubriigid: