28.01.2022

Tallinna Arbu Lasteaias algas uus rahvusvaheline projekt "Say Hello to the World"

Alates 2021. aasta detsembrist osaleb Tallinna Arbu Lasteaed rahvusvahelises projektis "Say Hello to the World" ("Tere maailmale"), kus lapsed tutvuvad veebi vahendusel teiste riikide lastega, vahetavad kultuuritraditsioone, laule, tantse ja jutustavad oma maa elust.

Projekti eesmärk on läbi erinevate huvitavate tegevuste motiveerida lapsi kohtlema lugupidavalt teistest kultuuridest pärit inimesi, erivajadustega inimesi ning edendada ühiskonnas tolerantsust, austust ja sallivust.

Projektis osalevad Sloveenia Rača Algkool, Zadorova Algkool, Horvaatia lasteaed Cvrčakja, Serbia lasteaed Novi Sad ja neli rühma Tallinna Arbu Lasteaiast: Pilveke, Marjake, Karamelki ja Kaseke.

Programm "Five fingers / Viis sõrme" - sisaldab viit teemat + lõppkohtumist, mida iga rühm arutab oma rahvusvahelise partneriga. Sammud tuleb sooritada järjekorras:

1. This is me – See olen mina. Teema eesmärgiks on julgustada lapsi mõtlema iseendast, oma iseloomuomadustest ja füüsilistest omadustest, soovidest, huvidest ja ootustest.

2. Me and my family – Mina ja minu pere. Lapsed õpivad tundma perekonna erinevaid vorme, saavad teada, millises peres elavad teised lapsed.

3. Me and my kindergarten  – Mina ja minu lasteaed. Lapsed saavad rohkem tunda oma lasteaeda ning teevad tutvust partnerlasteaiaga.

4. Me and my town – Mina ja minu linn. Lapsed tutvuvad oma linna ja partnerõppeasutuse linna vaatamisväärsuste, kultuuri ja tavadega.

5. Me and my country – Mina ja minu riik. Lapsed õpivad tundma oma riigi ja partnerriigi kultuurilisi vaatamisväärsusi, kombeid ja tavasid.

Projekti lõppedes saab iga laps postkaardi "Tere maailmale" ning lasteaiale antakse "Tolerantse lasteaia" tunnistus.

Allikas: Galina Jaremtšuk Tallinna Arbu Lasteaia, õppealajuhataja

Uudise rubriigid: