16.10.2020

Tallinna Haridusamet annab kolmandat aastat järjest välja missioonipreemia

Tallinna Haridusamet annab tänavu kolmandat korda välja missioonipreemia, et tunnustada inimesi, kes oma tegevusega toetavad haridusameti missiooni elluviimist. Kandidaate saab esitada 16. novembrini 2020.

Tallinna Haridusameti missioon on arendada õppija jaoks parimat kaasaegset ja mitmekülgset õpikeskkonda ning sellest lähtuvalt on haridusamet 2018. aastal kutsunud ellu missioonipreemia tunnustuskonkursi.

Missioonipreemia antakse inimesele, kes on oma tegevusega haridusvallas seadnud esile õppijate vajadused ning tegutsenud läbimõeldult ja süsteemselt, mõjutades kogu organisatsiooni arengut. Ta on teinud koostööd teistega ja kaasanud neid ka oma tegevustesse. Tema rakendatud lahendused on väärtuslikud ka teistest haridusasutustes ning tema tegevuse mõju on mõõdetav. Ta on vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne ning on mõjusalt haridusvaldkonnas töötanud vähemalt pikaajaliselt.

Kandideerimise aluseks on vabas vormis ülevaade kandidaadi tegevusest ning nii kandidaadi kui ka esitaja kontaktandmed.

Kandidaate saavad esitada Tallinna Haridusamet, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolijuhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda MTÜ, õpilased ja nende vanemad, organisatsioonid ja kodanikud.

Käesoleva aasta missioonipreemia kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. november 2020 kell 17.00. Konkursi statuut ja taotluse esitamise vorm on haridusameti kodulehel.

Otsuse missioonipreemia omistamiseks teeb haridusameti moodustatud komisjon, kaasates vajadusel eksperte. Tunnustused antakse üle pidulikul üritusel, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti kodulehel.

2018. aastal pälvisid Tallinna Haridusameti missioonipreemia Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi pikaaegne koolijuht Jaan Paas, Tallinna 21. Kooli direktori asetäita-arendusjuht Juta Hirv ning Tallinna Tondi Põhikooli abikooli õppejuht Marika Leemet
2019. aastal pärjati missioonipreemia laureaatidena Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja ja direktor Kersti Nigesen, Tallinna Pae Gümnaasiumi teenekas direktor Izabella Riitsaar, Tallinna Haridusameti alushariduse valdkonna eestvedaja Marika Kallas, Tallinna Kadaka Lasteaia direktor Marianne Liiv ning Tallinna Nõmme Huvikooli pikaaegne õpetaja Heinar Jahu.

Lisainfo:

Madis Annus
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
+372 640 4596; +372 5886 8022
Madis.Annus@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: