19.11.2014

Tallinna Haridusameti Erasmus+ koostööprojekti TEACH avaseminar

24.-25. novembril kell 09.30 avab Tallinna Haridusamet seminariga Õpetajate Majas (Vene tn 5 saalis) Erasmus+ koostööprojekti TEACH, milles amet osaleb septembrist 2014 augustini 2016.

Seminaril osalevad Genti linna nõustamiskeskuse, Mölndalsi linna haridusameti, Granada Ülikooli, Tallinna Haridusameti ja Tallinna haridusasutuste esindajad. Töökeel on inglise keel.

Projekti TEACH* eesmärk on kaasava hariduse arendamine läbi tõenduspõhise praktika ning sobivate õppimisvõimaluste pakkumise kõigile õpilastele klassis.  

Projekti käigus jagatakse häid näiteid ja kogemusi, et tutvustada uuendusi ja edendada koostööd partnerasutuste vahel. Analüüsitakse olemasolevaid uuringuid, mille alusel seatakse prioriteedid ning koostatakse metoodilised materjalid ning rakendatakse neid partnerkoolides. 

Avaseminari eesmärgiks on projekti partnerite ja tegevuste tutvustamine ning arutelu. Projektipartnerid esinevad ettekannetega, peale selle toimuvad arutelud ekspertgrupi moodustamise ning prioriteetide seadmise teemal.

* TEACH-project – “Translating and implementing Evidence based theory and Assessment into the Classroom practice to Heighten education for all”

 

Täiendav teave:

Reet Nõmmoja
Vanemspetsialist
Hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
reet.nommoja@tallinnlv.ee

Pildid seminarist:

Erasmus TEACH (2).jpg 

Erasmus TEACH (4).jpg