10.12.2019

Tallinna Haridusameti missioonipreemia 2019 pälvis viis teenekat inimest

Tallinna Haridusamet andis teist aastat välja missioonipreemia inimestele, kes on andnud suure panuse hariduselu edendamisse Tallinnas ning toetanud haridusameti missiooni elluviimist.

Komisjon otsustas anda laureaaditiitli viiele teenekale inimesele. Tunnustused andsid üle abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja haridusameti juhataja Andres Pajula 9. detsembril pidulikul jõuluvastuvõtul Lennusadamas.

Tallinna Haridusameti missioonipreemia 2019 laureaadid on: Kersti Nigesen (Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor), Izabella Riitsaar (Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor), Marianne Liiv (Tallinna Kadaka Lasteaia direktor), Marika Kallas (Tallinna Haridusameti teenistuja) ning Heinar Jahu (Tallinna Nõmme Huvikooli õpetaja).

  • Kersti Nigesen rajas Vanalinna Hariduskolleegiumi üle 30 aasta tagasi ning juhib siiani kooli, kus lähtutakse iga lapse vajadustest, ületatakse raskused ning arendatakse andeid. Direktori pühendumus põhineb hoolimisel, lugemata töötunde ja ametijuhendit. Oma eeskujuga nakatab ta nii kolleege kui ka õpilasi, levitades märkamise ja aitamise vaimsust. Ta on suutnud luua tugeva kooli kogukonna, ning kogu kooliperet ühendab ühtne väärtusruum. Kersti Nigesen öelnud: „Suur osa väärtussüsteemis on vääramatult ka usul. /---/ Usk tähendab ka usku iseendasse, sellesse, et vanemad lapsest hoolivad, et last nii elus kui ka koolis märgatakse ja toetatakse. Kui laps usub, et tast hoolitakse ning et tal on elus väljavaateid, on temas jõudu ja kindlust ületada oma nõrkusi ja tulla toime oma muredega.“

DSC_4037

  • Izabella Riitsaar on Tallinna Pae Gümnaasiumi juhtinud juba üle 18 aasta. Ta on järjekindlalt panustanud rikkaliku õpikeskkonna arendamisse, kuid kõige olulisemaks väärtuseks on talle inimesed – õpilased, kooli kollektiiv, lapsevanemad ja partnerid. Koostöiste suhete arendamine ja ühiste väärtuste loomine on saanud koolis heaks tavaks. Direktori eestvedamisel on koolist saanud aktiivne projektides osaleja linna, vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil, mis loob võimalusi silmaringi laiendamiseks, uute partnerite leidmiseks, üldinimlike väärtuste kasvatamiseks ning keelte õppimiseks ja kasutamiseks. Koolis on loodud soodsad arenguvõimalused kõikidele õpilastele.

DSC_4044

  • Marianne Liiv hoiab pidevalt kätt sotsiaalsete ootuste ja nüüdisaegse õpikäsituse pulsil ning arvestab sellega lasteaia arendamisel. Tallinna Kadaka Lasteaia siseruumid on 17 aastaga tundmatuseni muutunud – värsked rühmaruumid ja ilmekad koridorid püüavad pilke ning õueala äratab tähelepanu. Lasteaias on tagatud kõik vajalik laste mitmekesiseks õpetamiseks ja arendamiseks. Kadaka lasteaed oli üks esimesi Tallinnas, kus loodi oma suusabaas, seikluspark jpm ning arendustöö jätkub. Sealset edumeelsust on märgatud ja tunnustatud palju kordi. Direktor on loonud sooja organisatsioonikultuuri, mis keskendub inimesele ja tema heaolule ning arengule. See soojus, mis temast kiirgab, on haaranud ka lasteaia kogukonda ning mitmeid koostööpartnereid.

DSC_4061

  • Marika Kallas on alushariduse valdkonna eestvedajaks ja suunanäitajaks olnud aastakümneid. Tallinna Haridusametis töötades on ta palju aastaid olnud teenäitaja ning tegutsenud selle nimel, et kõikides lasteaedades oleks loodud lapsekeskne ja turvaline õpikeskkond. Ta on innustanud lasteasutusi rakendama uuenduslikke ideid ja võtma kasutusele parimaid praktikaid ning leidma võimalusi personali motiveerimiseks ja tunnustamiseks. Kui Marika midagi teeb, siis südamega. Tema eestvedamisel tegutseb jätkuvalt heategevusprogramm „Märka ja aita!“, toimuvad direktoreid ühendavad konverentsid ning koolide ja lasteaedade koostööprojektid. Tal leiab alati aega kolleegide ja lasteaiajuhtide rõõmude ja murede kuulamiseks ning vajadusel ka toetamiseks.

DSC_4081

  • Heinar Jahu on üks Nõmme Kabeklubi üks asutajatest märtsis 1944. Klubi toimib tänaseni edukalt ja selle mootoriks on endiselt Heinar Jahu. Nõmmet kutsutakse kabepealinnaks ning Heinar Jahut peetakse selle kroonimata linnapeaks. Ta on mees, kes on tõestanud, et vanus on vaid number. Ta on kabepisikuga nakatanud Nõmme lasteaiad, Eesti koolid, riigikogu liikmed ja paljud teised. Võistluste ja ürituste järjepideva korraldamisega on ta kõikide lemmik-koostööpartner. Nõmme parkidesse on üles pandud kabe- ja malelauad ning kuskil mujal Eestis ei korraldata nii palju kabevõistlusi. Tema eestvedamisel avati Nõmme huvikoolis kabemuuseum. Nõmme noored kabetajad on Eesti noorte meistrivõistlustel võitnud enim medaleid ning toonud koju tiitleid ka rahvusvahelistelt võistlustelt. Kolleegid ütlevad, et tema tegevsel ei ole piire.

DSC_4068

Missioonipreemia 2019 konkursile esitati kokku 21 kandidaati, kelle hulgas olid nii direktoreid, teenistujaid, õpetajaid kui ka ülikoolis töötav professor. Kõikide kandidaatide puhul hinnati nende panust nüüdisaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna arendamisse. Vaadati, kuidas nad on arvestanud õppija ja organisatsiooni vajadustega ning teinud koostööd teistega. Oluline oli nende tegevuse mõju ja väärtus nii oma asutuses kui ka laiemalt ning sellel ametikohal töötatud aeg.

Kandidaate said esitada Tallinna Haridusamet, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolijuhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda MTÜ, õpilased ja nende vanemad, organisatsioonid ja kodanikud. 

Lisainfo:

Madis Annus
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
+372 640 4596; +372 5886 8022
Madis.Annus@tallinnlv.ee

Teksti koostas: Leini Jürisaar

   

Uudise rubriigid: