12.12.2019

Tallinna Läänemere Gümnaasium sai tiitli „Hea kooli teerajaja 2019“

Tallinna Läänemere Gümnaasium pälvis tiitli „Hea kooli teerajaja 2019”, mida annab välja Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2019” tunnustati kooli keelekümblusmetoodika eduka rakendamise, koolisiseste parimate praktikate jagamise ja ühistele väärtustele toetuva koolikultuuri arendamise eest. 

Auhind anti üle 9. detsembril 2019 Tartu Ülikooli eetikakeskuse 12. väärtuskasvatuse konverentsil „Harjutades kujuneb iseloom”.  

Deniss Presnetsov, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktor

  

Uudise rubriigid: