28.10.2021

Tallinna Lasteaias Delfiin toimus koolitus eesti keele õpetajatele

Alates 01.01.2021 tegutseb Tallinna Lasteaias Delfiin eesti keele metoodikakeskus. Pandeemia tõttu on käesoleva aasta jooksul osa metoodikakeskuse poolt korraldatavaid tegevusi toimunud erinevate veebikeskkondade vahendusel, kuid seekord otsustati kohapeal läbiviidava koolituse kasuks

Nii toimuski reedel, 22. oktoobril, lasteaias eesti keele õpetajate jaoks HUVI OÜ koolitus „Lapse kõne areng. Eesti keele emakeelena ja võõrkeelena“. Koolitusel käsitletavad teemad olid:

  • Kuidas motiveerida last, kes üldse keelest aru ei saa?
  • Kuidas kaasata last tegevustesse?
  • Kuidas motiveerida/julgustada tagasihoidlikke lapsi hommikuringis?
  • Laste suhtlemine eesti keeles illusioon või saavutatav reaalsus? 
  • Teadliku päeva loomine: lahendused, võimalused, lõimimine.

Osalejate arv ei olnud nii suur ning kohtumine sai toimuda väga rahulikus ja sõbralikus õhkkonnas. Täname koolitajaid ja osalejaid meeldiva kohtumise eest!

Allikas: Tallinna Lasteaed Delfiin

Uudise rubriigid: