22.02.2021

Tallinna XXI Kool osaleb ERASMUS+ KA2 koostööprojektis „Our Spaces“

ERASMUS+ KA2 kaheaastase koostööprojekti „Our Spaces“ eesmärkideks on tundma õppida koos Saksamaa, Rootsi, Soome, Poola, Läti ja Eesti partnerkoolidega erinevate riikide kultuuri, kodanikuõigust ja kuidas vastutustundlikult sekkuda kogukondlike küsimuste aruteludesse, kavandades tulevikuks hästi funktsioneerivat linnaruumi laiemalt ja õpikeskkonda koolis.

Rahvusvaheliste suhete ning arutelude kaudu omandatakse teadmisi osalevate riikide usunditest ja poliitikast ning õpitakse ajaloost tingitud erinevaid arusaamu arvestades hindama Euroopa Liidu põhiväärtusi. Projekti raames praktiseeritakse aktiivselt inglise keelt ning arendatakse ettevõtlus-, suhtlus-, esinemis- ja digipädevusi.

Aastaringsetesse projektitegevustesse on Tallinna XXI Koolis kaasatud õpilased II-IV kooliastmest ning eestvedajateks ja koordinaatoriteks on õpetajad Kadri Mägi ja Ülle-Ly Vohnja. 

Pärast eelmise õppeaasta nädalapikkust õppimis- ja õpetamistegevuste läbiviimist Eestis, kohtumist Tallinna Linnavalitsuse töötajatega ning valminud filmide, postrite ja makettide esitlust 21. Koolis, on COVID-19 puhang mõjutanud oluliselt projekti planeeritud mobiilsusi 2020/2021. õppeaastal.

Õnneks ei raugenud projektitöö ka veebruaris ning käesoleval kuul toimus kuue partnerkooliga koostöös Virtuaalne töötubade päev 2021, mille käigus võrreldi pandeemiast tingitud muutusi kooliruumis, õppimistehnikates, edasijõudmises, sotsiaalsetes oskustes ning vaimses tervises.

Suhtlemiseks, mis oli vastuvõetav kõigile partnerkoolidele ning võimalik nii kontakt- kui distantsõppel viibijatele, kasutati veebiseminari läbiviimise keskkonda BigBlueButton, interaktiivsete tegevuste visualiseerimiseks reaalajas keskkonda Mentimeter ja veebipõhist ühistöövahendit Padlet.

Osaleti vastavalt oma koolides rakendatud korrale kas koolist või kodudest. Töötubade päeva tulemusena selgus, et riigiti on praegused piirangud väga erinevad, kuid hoolimata sellest arvasid noored, et nad ei ole nn „Lost generation“. 

Tallinna XXI Koolis eelnesid virtuaalsele projektikohtumisele 5.-11. klasside inglise keele tundides läbi viidud teemakohased tegevused  ligi 150 õpilase osavõtul 2020/2021. õppeaasta jooksul.

Lisaks stendile koolis on projekti kodulehel TwinSpace’s kajastatud arutelud, kirjandid, debatid, fotoseeriad, küsitluste tulemused ning videod koroonaviiruse vastastest meetmetest, kus direktor Meelis Kond andis ka omapoolse ülevaate olukorrast koolis.  

Video: Corona measures in our school (https://youtu.be/B-2kGQxKrDk)

Uudise rubriigid: