09.12.2020

Tallinna hariduse missioonipreemia tänavused laureaadid on selgunud

Tallinna Haridusamet andis kolmandat korda välja missioonipreemia inimestele, kes on andnud suure panuse linna hariduselu edendamisse ning toetanud haridusameti missiooni elluviimist.

„Soovime missioonipreemiaga tänada ja tõsta esile haridusmaastikul pikki aastaid pühendunult töötanud inimesi, kelle tegevusel on olnud märkimisväärne mõju valdkonna arengule,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Tänavused laureaadid on Tallinna hariduse lipulaevad, kelle tegevus nüüdisaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna arendamisel paistab silma nii meil kui mujal. Nad on pühendunud entusiastid, kes seavad oma tööle kõrgeid eesmärke ning kelle tegevuse keskmes on alati olnud haridusmaastiku võtmeisik – laps. Õnnitlen kõiki missioonipreemia saajaid ning soovin palju kordaminekuid ka edaspidiseks.“ 

Tallinna Haridusameti missioonipreemia 2020 laureaadid on Meelis Kond (Tallinna 21. Kooli direktor) ja Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloog), eripreemia märkimisväärse panuse eest nüüdisaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna arendamisel pälvis Andres Pajula (Tallinna Haridusameti juhataja). 

Meelis Kond on Eesti haridussüsteemi arendamise, uuenduste, innovatsiooni ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas edukalt töötanud üle 33 aasta. Ta paistab silma pühendunud ja innustunud koolijuhina, kes erakordse entusiasmiga tegeleb õpikeskkonna kaasajastamise ja arendamisega. Eesti haridusmaastiku ja koolielu arendamisele keskendunud inimesena oskab ta märgata probleeme ja pakkuda välja lahendusi ning on andnud sisendi ka Eesti ja Tallinna haridusstrateegiate sisuloomesse ja tegevuskavade koostamisse. Ta on Koolmeistrite Nõukoja üks eestvedajatest ning heaks partneriks kohalikule omavalitsusele. Meelis Kondi aktiivset tegutsemist ja operatiivset juhtimist kinnitab tema mõtteviis – suurelt mõtlemine viib läbi koostöö suurte tegudeni.

Ingrid Maadvere on Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) juhtkonna liige, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja GAGi haridustehnoloog ning Eesti Haridustehnoloogide liidu asutaja ja liige. On märkimisväärne, et Ingrid Maadvere üle kümne aasta tehtud pühendunud töö sai distantsõppe ajal esmatähtsaks üle Eesti. Tema avatud ja uuendusmeelne suhtumine õpetamise erinevatesse võimalustesse on olnud juba aastaid suunanäitajaks õpetajatele nii oma koolis kui ka kaugemal Eestis ja Euroopaski. Ingrid Maadvere suhtub oma töösse kui missiooni, mida täidab suure pühendumuse ja kirega. Teda iseloomustatakse sõnadega „jäägitu jagaja“.

Andres Pajula on Tallinna Haridusameti kõige pikema staažiga juhataja läbi ajaloo. Ta on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas. Andres Pajula peab väga oluliseks õpetajaameti väärtustamist ning õpetajate tunnustamise kultuuri arendamist. Ta on hariduse eestkõneleja nii eri konverentsidel ja koolitustel esinejana kui ka arvamusliidrina meedias. Andres Pajula on sihikindel juht, kelle tegevus ja kindlad prioriteedid on loonud organisatsioonikultuuri, kus haridusasutuste juhtide ja haridusameti töötajate vastastikune mõistmine ning väärtushinnangute jagamine on osa igapäevatööst.

Missioonipreemia komisjon tunnustab veel järgmisi kandidaate: Ene Saar (Tallinna Raalkooli direktor), Eneken Titov (EEK Mainori õppejõud ja kvaliteedinõunik), Maria Baranjuk (Tallinna Pae Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog) ja Svetlana Hruštšova (Tallinna Mustakivi Lasteaia direktor).

Missioonipreemia laureaadid valis konkursikomisjon välja 14 kandidaadi seast, kelle hulgas oli nii direktoreid, teenistujaid, õpetajaid kui ka ülikoolis töötav professor. Missioonipreemia laureaadiks nimetamise tingimuseks oli, et kandidaat on oma ametikohal töötanud vähemalt kolm aastat ning tegutsenud läbimõeldult, süsteemselt ja kogu organisatsiooni arengut mõjutades. Komisjon võttis arvesse kandidaatide panust nüüdisaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna arendamisse, koostööd teistega ja sidusrühmade kaasamist oma tegevustesse. Ühtlasi hinnati, kas tema rakendatud lahendused on väärtuslikud ka teistes haridusasutustes ning tema tegevuse mõju on mõõdetav.

Kandidaate said esitada Tallinna Haridusamet, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolijuhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda MTÜ, õpilased ja nende vanemad, organisatsioonid ja kõik linnakodanikud. Kui eelmistel aastatel anti missioonipreemia tunnustused laureaatidele üle pidulikul abilinnapea vastuvõtul, siis sel aastal tunnustatakse teenekaid haridustegelasi personaalselt.

   

Uudise rubriigid: