29.01.2020

Pealinna haridustöötajad saavad taas palgatõusu

Linnavalitsus otsustas tõsta Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärasid.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul hindab linn oma haridustöötajate panust kõrgelt ning püüab näidata seda ka töötasu kaudu. „Peame oluliseks, et õpetajate ja teiste haridustöötajate palk oleks motiveeriv ning nad ka tunneksid end väärtustatuna,“ ütles Belobrovtsev. „Leppisime jaanuaris Tallinna kooli-, huvikooli- ja lasteaiajuhtide, haridustöötajate ametiühingu ning haridusameti esindajatega kokku ettepanekud palgatõusuks, mille linnavalitsus täna kinnitas. Kooli- ja kutseõppeasutuste õpetajate, magistrikraadiga lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide ning direktorite palgad tõusevad juba jaanuarist.“

Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja ning tugispetsialisti töötasu alammäär tõuseb 1. jaanuarist 1315 eurole, samuti magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga lasteaiaõpetajal.

Üldhariduskooli direktorite töötasu alammäär kasvab viie protsendi võrra, lähtuvalt õpilaste arvust on see 1890 kuni 2520 eurot kuus. Erikoolide (Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli jt) direktori töötasu alammäär tõuseb 2100 eurole kuus. Direktorite töötasu kaetakse riigieelarvest eraldatud haridustoetuse vahenditest.

Septembris ootab palgatõus teisi lasteaiaõpetajaid, huvikooliõpetajaid ning õpetaja abisid. „Linn on juba 14 aastat hoidnud lasteaiaõpetajate palkasid kooliõpetajatega samal tasemel, mis näitab, et see on tõepoolest linnale oluline prioriteet,“ rääkis Belobrovtsev. „Tänavu septembris tõusevad magistrikraadida lasteaiaõpetajate ning huvikooliõpetajate palgad 1315 euroni. Eriti hea meel on aga õpetaja abide üle, kelle palka saame tõsta koguni 13 protsendi võrra ehk 750 euroni. Selleks vajalikud vahendid on kavandatud 2020. aasta linnaeelarvesse.“

Foto on illustratiivne

    

Uudise rubriigid: