27.01.2022

Tallinna haridustöötajate palgad tõusevad ka tänavu

Tallinna Linnavalitsus kinnitas tänasel istungil määruse, millega tõstetakse Tallinna linna haridustöötajate töötasu alammäärasid käesoleval aastal.

Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate töötasude alammäär tõuseb üleriigiliselt 7,3 protsendi võrra tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022. Seega tõuseb kõigi üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuse õpetaja palga alammäär 1315 eurolt 1412 eurole.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinn juba aastaid korrigeerinud vastavalt ka lasteaia- ja huvikoolide õpetajate, tugispetsialistide ja haridusasutuste direktorite palgamäärasid, tõstes neid proportsionaalselt kooliõpetajate töötasudega. „Sellel aastal tõuseb 1. jaanuarist koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdse kvalifikatsiooniga õpetajate ja ka tugispetsialistide palga alammäär 1412 euroni kuus. Ning alates 1. septembrist saavad samaväärse palgatõusu ka kõik teised lasteaiaõpetajad ja huvikooliõpetajad,“ ütles Belobrovtsev. „Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär tõuseb 1. septembrist 750 eurolt 850 eurole kuus.“

Samuti on palgatõusu oodata haridusasutuste juhtidel. Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär tõuseb alates 1. jaanuarist, sõltuvalt kooli õpilaste arvust on see 2030, 2255, 2480 või 2705 eurot kuus. Koolijuhtide töötasu kaetakse riigi haridustoetuse vahenditest.

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär tõuseb alates 1. septembrist, sõltuvalt rühmade arvust on see 1865, 2100 või 2255 eurot kuus. Huvikoolide direktorite palga alammäärad on alates septembrist vastavalt õpilaste arvule kas 2090, 2255 või 2660 eurot kuus. Lasteaia- ja huvikoolijuhtide palgavahendid tulevad linnaeelarvest.

Direktorite töötasu alammäärasid tõsteti Tallinna haridusvaldkonda kureeriva abilinnapea, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindajate, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse esindajate ning Tallinna Haridustöötajate Liidu esimehe vahel sõlmitud kokkuleppe alusel proportsionaalselt õpetaja töötasu alammäära tõusuga.

Uudise rubriigid: