21.10.2020

Tallinna koolid jätkavad ennetusmeetmetega veel kaks nädalat pärast vaheaega

Linnapea Mihhail Kõlvarti ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevi tänasel kohtumisel koolijuhtidega otsustati koolides teise õppeveerandi kahel esimesel nädalal rakendada veel ennetusmeetmeid – hajutamist ja osalisele distantsõppele saatmise võimalust. Seejärel hinnatakse taas olukorda ja kui nakatumisnäitajad ei ole kasvutrendis, jätkatakse tavapärase kontaktõppega.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul oli koroonaviirusega nakatunute arv Eestis vahepeal kerges langustrendis, kuid nüüdseks on see taas tõusnud ja tuleb olla jätkuvalt ettevaatlik. „Koolivaheajal käiakse sageli peredega reisimas – kas Eestis või välismaal, ollakse rohkem vahetus kontaktis sõpradega, mistõttu on ka suurem võimalus kokku puutuda viirusekandjatega. Ka spetsialistide arvamusel võib koolivaheaeg olla nö riskiteguriks viiruse levikul. Jõudsime koolijuhtidega ühiselt arusaamisele, et algava õppeveerandi kahe esimese nädala jooksul jätkame veel ennetusmeetmetega ehk hajutame õpilasi viisil, mida koolid ka seni kasutasid,“ ütles Belobrovtsev. „Selle aja vältel ilmnevad võimalikud haigestumised ning koolid saavad operatiivselt tegutseda, et vajadusel haiguspuhangu levikut ennetada ja tõkestada.“ 

Veel kahe nädala jooksul jätkatakse koolides ennetusmeetmetega – hajutamise ja osalise distantsõpega. Viimase puhul on linna soovitus koolidele, et üle ühe nädala järjest ühtki klassi koolist eemal hoida ei tohiks.   

Abilinnapea sõnul on nakatumiste arv vähenenud ja näitajad paranenud ka seetõttu, et linna ennetusmeetmed on olnud tõhusad ja olukorrale on reageeritud õigeaegselt. „Praegune seis ei ole saavutatud juhuslikult, vaid tänu tõhusatele ennetusmeetmetele ja meie elanike – ka koolilaste ja nende vanemate – vastutustundlikule käitumisele. Kahe nädala möödudes, kui olukord seda lubab, oleme aga valmis üle minema tavapärasele õppekorraldusele ehk kontaktõppele täies mahus,“ ütles abilinnapea.

   

Uudise rubriigid: