09.01.2020

Tallinna koolide õpikodade projekt „Vau! Ohhoo!“ pakub nüüd ka harjutusi eluks

Tallinna Haridusamet koostöös koolidega korraldab juba neljandat aastat õpikodade programmi „Vau! Ohhoo!“, mis tänavu saab juurde uue programmi „Harjutused eluks“. Laieneb ka osalejate ring.

Õpikodade programmiga „Vau! Ohhoo!“ tehti algust 2017. aastal, et toetada koole nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel. See esitab õpetajatele väljakutse viia ainetunde läbi viisil, mis toetaks õpilaste loovat mõtlemist ning looks seoseid teaduspõhiste teooriate ja igapäevaelus toimuva vahel. Õpikodade eesmärgiks ongi olnud lõimitud loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamine läbi praktiliste tegevuste. Õppekava toetavas programmis avastatakse, uuritakse ja katsetatakse.

Kui seni on õpikodades saanud osaleda 7. ja 8.klasside õpilased ja õpetajad, siis nüüd laieneb programm ka 9. klassidele ja gümnaasiumiastmele.

Uue programmi „Harjutused eluks“ loomisel olid algatajaks õpetajad ja õpilased ise, kes nägid vajadust leida veel üks väljund teadmiste viimiseks igapäevaellu. Programm toetab gümnaasiumi õppekavaga seatud pädevuste arendamist, selle peamisteks märksõnadeks on ettevõtlikkus, elulise probleemi lahendamine ning tarkade valikute tegemise õppimine.

Programmis läbivad nii õpilased kui ka õpetajad kümme moodulit:

  1. tööle kandideerimine (CV, motivatsioonikiri, sotsiaalmeedia taust, töövestlus), juhendab Day-Lee Holm (Gustav Adolfi Gümnaasium);
  2. palk (keskmine palk ja selle kujunemine, bruto- ja netopalk, ümbrikupalk, tööandja kogukulud kokkulepitud palgalt, pensionisambad, investeerimine), juhendab Ivo Vanasaun (CORE Legal);
  3. töölepingud (käsundusleping, tööettevõtuleping jne, töötaja õigused ja kohustused), partner Töötukassa;
  4. eluaseme soetamine (üürimine vs liisimine, üürileping), juhendab Ain Kivisaar, Metro Capital;
  5. remondi ja sisekujunduse algtõed (ruumiplaneerimine, ruumiplaneerimise keskkonnad, värvusõpetus jms), partner Arhitektuurimuuseum;
  6. sisekujundus (sisekujunduselementide loomine, keemia isevalmistatavates sisekujunduselementides, naturaalsed puhastusvahendid, nt roostest ja katlakivist vabanemine looduslike vahenditega), juhendab Katrin Soika, Gustav Adolfi Gümnaasium;
  7. remondi algtõed – elekter (elektrikapp, peakaitse, elektrikontakti parandamine, laelambi paigaldamine), partner Tallinna Kopli Ametikool;
  8. remondi algtõed – vesi (veetorustik, WC ja duširuumi remont, kraanikausi ühendamine veetorustiku ja kanalisatsiooniga), partner Tallinna Kopli Ametikool;
  9. remondi algtõed – küte (küttesüsteemide valimine ja planeerimine), juhendab Arbo Reino, Adven Eesti AS;
  10. probleemsed inimkaaslejad (rotid, koid, prussakad, lutikad), juhendab Helina Reino, Gustav Adolfi Gümnaasium.

Programm „Harjutused eluks“ toetab gümnaasiumi õppekavast tulenevate pädevuste – sotsiaalne ja kodanikupädevus; matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus; ettevõtlikkuspädevus – arendamist. Esimene koolitus toimub 9. jaanuaril Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpilastele, nädal hiljem viiakse sama moodul läbi ka õpetajatele. Programm kestab õppeaasta lõpuni.

Oktoobris alustati taas ka juba 2017. aastal välja töötatud „Vau! Ohhoo!“ töötubadega 7. klasside õpilastele ja õpetajatele. Õpikodade õppekava on koostanud, täiendanud ning  tegevusi õpikodades viivad läbi Tallinna koolide õpetajad.

Lisainfo:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist, hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
+372 6404549, +372 5201284
viivi.lokk@tallinnlv.ee 

Fotol on õpikodade suvelaager Karepal (suvi 2019)

 

Uudise rubriigid: