21.12.2020

Tallinna kuu klassijuhataja november 2020

Tallinna novembrikuu klassijuhataja on valitud, seekord 45 tunnustusettepaneku seast! Tehtud ettepanekutes tõsteti esile väärtusi nagu individuaalne lähenemine, üksteise väärtustamine, hoolivus, kaasamine ning vastutustundlikkus.

Novembrikuus kuulutati taas välja kaks laureaati:

Boriss Putškov, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Kui novembrikuus tähistatakse traditsiooniliselt isadepäeva, siis Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis on olemas „klassi-isa“ - Boriss Putškov, kahe 8. klassi klassijuhataja. Õpetaja Borissi tegevus selles üsna keerulises eas noorukite individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel on erakordne - igal hommikul võtab ta oma õpilasi vastu garderoobis ning tal on igaühega millestki rääkida: kellelegi vaikselt probleemist sosistada, kellegi tuju parandamiseks nalja visata või mõni tähelepanu juhtiv märkamine teha. Igal juhul on õpetaja Borissil alati märkamist ja tähelepanu ning innustavaid sõnu igaühele. Boriss Putškov õpetab ka poistele tehnoloogiat. Igal aastal kaitseb tema juhendamisel oma töid ligi 10 põhikooli õpilast, kes õppeaine raames valmistavad nooremate õpilaste jaoks erinevaid arendavaid mänge. Käesoleval aastal otsustas ligikaudu 25 poissi ja tüdrukut(!) klassidest, kus Boris on klassijuhataja, tema juhendamisel õppida ja tegutseda. Hoolimata sellest, et õpilaste seas on populaarsed digitehnoloogiad, on õnnestunud Borissil äratada huvi ka puidutöö vastu. Igal aastal võtavad tema õpilased edukalt osa näitusest "Käsitöö ja tehnoloogia". Tundides töötatakse väga erineva materjaliga: huvitad kivid, kooliterritooriumil vanad puud ja puukõverikud. Tegevuse eesmärgiks on panna noori inimesi nägema ilu elu lihtsates ja harjumuspärastes asjades. Klassijuhataja ja aineõpetaja töös on Boriss Putškovi jaoks oluline igale õpilasele individuaalse lähenemise leidmine, isegi kõige "keerulisematele". 4.-9. klasside õpilaste jaoks on õpetaja Borissi tunnid sageli lemmikud. Kolleegide ja lapsevanemate hulgas on käibel nali, et küll oleks hea Boriss Putškovi "kloonida".Tunnustusettepaneku esitajaks Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolipere


Evelyn Ojaperv, Tallinna Tondi Kool
Evelyn Ojaperv on lihtsustatud õppe 9. klassi klassijuhataja, kes on alati valmis liituma uute ideede ja projektidega. Novembris alustas ta põimõppega, et haiguse tõttu eemale jäänud õpilased saaksid osaleda õppetöös. Kuna HEV õpilaste jaoks on väga oluline igapäevane kontakt oma klassijuhatajaga, siis on Evelyn oma klassis juba esimesest kooliaastast alates kujundanud ühtset kokkuhoidvat tunnet. Lisaks õpilastele on ta oskuslikult kaasanud vanemaid ja aidanud neil luua justkui oma väikse kogukonna. Kooli ametite nädalal kutsus ta lapsevanemad külalistunde andma, koos klassiga kaardistati õpilaste huvisid ja kutseõppe soove: õpilased intervjueerisid koolikaaslasi, koostasid kirjaliku kokkuvõtte õpilase kutsevaliku mõtete kohta ning kandsid tulemused Padletisse. Õpetaja Evelyn osales ka Karjäärikeskuses toimunud töötoas, kus arutleti teemal, kuidas kujundada õpilaste õpi- ja karjääriteed pärast põhikooli lõppu. Evelyn peab tähtsaks rahvatraditsioonide elushoidmist ning tutvustamist: novembris rääkis ta hingedeajast ja esivanemate kommetest, kadripäeval korraldas koolis vahva kadripäeva, kus ta koos viiuliringi õpilastega külastas kadriemana nelja erineva vanuseastme õpipesa. Samuti tõi ta kooli rahvariided, lasi õpilastel neid uurida ja proovida, tutvustas rahvariiete ajalugu, rahvatantse ja mänge. Lisaks viib Evelyn koolis läbi pärimusmuusika ringi, kuhu on kaasatud erinevas vanuses ja erineva õppetaseme õpilased, kes tema tundi lähevad alati suure rõõmuga. Evelyni kohta öeldakse, et ta ei suru kunagi peale oma tahtmist, vaid püüab alati leida õpilasele sobivaima ja tema arengut toetava lahenduse, mis kannab varjatult püstitatud eesmärke. Novembri võttis õpetaja Evelyn kokku järgmiselt: „Lisaks panin korduvalt selga toreda kostüümi ja olin väga lustiline.“
Tunnustusettepaneku tegijaks Tallinna Tondi Kooli juhtkond.

Tunnustust väärivad kõik Tallinna kuu klassijuhatajaks nomineeritud klassijuhatajad:

Olga Groznova, Ehte Humanitaargümnaasium
Kristel Tamm, Gustav Adolfi Gümnaasium
Irina Bljaškina, Haabersti Vene Gümnaasium
Kristel Kauts, Jakob Westholmi Gümnaasium
Viive Tammsaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium
Ene Prangli, Kalamaja Põhikool
Valeria Sedler, Karjamaa Põhikool
Jelena Radina, Lasnamäe Gümnaasium
Natalja Ivanova, Lasnamäe Põhikool
Viktoria Mesilane, Lasnamäe Vene Gümnaasium
Rea Lillemets, Pelgulinna Gümnaasium
Mirjam Hallingu, Pirita Majandusgümnaasium
Jaanika Jõgiste, Ristiku Põhikool
Riina Mereväli – Vingertšuk, Tallinna 21. Kool
Marika Peterson, Tallinna 32. Keskkool
Marina Bukentaite, Tallinna 53. Keskkool
Tiina Puuste, Tallinna Arte Gümnaasium
Grethel Rüütsalu, Tallinna Heleni Kool
Tiina Seppel, Tallinna Inglise Kolledž
Klara Bogdanova, Tallinna Juudi Kool
Ly Hollas, Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Natalja Votina, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Anneli Laaspere, Tallinna Kivimäe Põhikool
Luule Randvere, Tallinna Kunstigümnaasium
Jana Zebergs, Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Minna-Mirjam Kurvits, Tallinna Laagna Gümnaasium
Eliis Maripuu, Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Ljudmila Fjodorova, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
Juta Tšurilina, Tallinna Mahtra Põhikool
Maarja Rips, Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Marianna Tam, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium
Maria Kaetri, Tallinna Mustjõe Gümnaasium
Kadri Siller, Tallinna Nõmme Gümnaasium
Kristiina Orgla, Tallinna Nõmme Põhikool
Natalia Širokova, Tallinna Pae Gümnaasium
Kristiine Vahtramäe, Tallinna Pääsküla Kool
Erika Tafenau, Tallinna Rahumäe Põhikool
Hedda Pihlamägi, Tallinna Saksa Gümnaasium
Piia Anemaa, Tallinna Südalinna Kool
Anne Mädo, Tallinna Tehnikagümnaasium
Igor Kalakauskas, Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Airi Nurk, Tallinna Õismäe Gümnaasium
Karola Velberg, Tallinna Ühisgümnaasium

Kuu klassijuhatajatele on Tallinna Haridusamet välja pannud rahalise preemia ning õpilaste mängu Väärtuste avastajad koos sellega kaasneva koolitusega aprillikuus Tartu Ülikooli eetikakeskuselt. Kõik esitatud kandidaadid saavad tänukirja Tallinna Haridusametilt ning kingiks Tartu Ülikooli eetikakeskuse Klassijuhataja käsiraamatu.

Uudise rubriigid: