20.11.2019

Tallinnas tähistatakse kümne aasta möödumist õppenõustamise algusest

Neljapäeval, 21. novembril 2019 algusega kell 10 toimub Tallinna Humanitaargümnaasiumis (Koidu 97) kaasava hariduse teemaline konverents „10 aastat õppenõustamist Tallinnas“. Konverentsil vahetatakse kogemusi lapse individuaalse arengu toetamise teemadel ning tunnustatakse õppenõustamissüsteemi eestvedajaid.

Aastapäeva konverentsi avab Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kelle sõnul peab linn hariduslike erivajadustega (HEV) laste ja nende perede toetamist väga oluliseks. „HEV laste arv on aasta-aastalt kasvanud, mistõttu tuleb leida üha uusi võimalusi nende aitamiseks. Aastal 2009. alustas Tallinn hariduslike tugiteenuste osutamiseks projektiga „Tallinna Õppenõustamiskeskus“, millest on nüüdseks kasvanud iseseisev asutus. Keskus on laienenud juba viide linnaossa ning sealsetest nõustajatest on saanud oma eriala eksperdid,“ rääkis Belobrovtsev. „Kuna üha enam pööratakse tähelepanu kaasavale haridusele ja varajasele märkamisele, vajavad nõu ja tuge ka õpetajad. Praeguseks on õppenõustamine jõudnud ka haridusasutustesse ning koolides ja lasteaedades töötavad tugispetsialistid ongi järjest enam ka õpetajate ning lapsevanemate nõustajad. Aastapäevakonverentsil esinevad spetsialistid, kelle kogemustest on kindlasti midagi õppida.“

Huvipakkuvaid teemasid avatakse mitmeid. Tallinna Mustakivi Lasteaia direktor Svetlana Hruštšova teeb ettekande teemal „Kingi lapsele õnnelik lapsepõlv“. Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults räägib kaasavast haridusest läbi haridusuuenduste. Tallinna Südalinna Kooli õppealajuhataja Monika Ellakvere teeb kokkuvõtte varajase märkamise mudeli loomisest URBACT-i projektis „Stay Tuned! – Ole koolis!“. 

Viiakse läbi ühisarutelud, kus teemade ring on samuti lai ja haarav. Muuhulgas viiakse läbi märkamise mudeli töötuba, arutletakse kaasamise võimalikkuse ja vajaduse üle, räägitakse tugisüsteemi loomisest lastele jne.  Näiteks Tallinna Õppenõustamiskeskuse eripedagoog Kaie Ojassalu tutvustab mängulisi tehnikaid suhtlemisel lapsega, sama keskuse sotsiaalpedagoog-ekspert Monika Aun aga kõneleb teraapiakoera kaasamisest õppenõustamisse.

Konverentsil tunnustatakse HEV laste toetamisele pühendunud inimesi järgmiselt.

  • Panuse eest Tallinna õppenõustamissüsteemi algatamisse, arendamisse ja juhtimisse: Milena Pogodajeva (Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktor, pildil paremal) ja Urve Raudsepp-Alt (Merivälja Kooli hariduse tugiteenuste juht).
  • Panuse eest Tallinna õppenõustamissüsteemi ettevalmistamisel ja arendamisel: Marika Leemet (eripedagoog-nõustaja), Ruuda Lind (TÕNK koordinaator, pildil vasakul), Lilia Tkatš (psühholoog), Kärt Käesel (psühholoog-nõustaja), Saale Kibin (psühholoog), Mai Uudevald (logopeed) ja Kaia Maripuu (TÕNK logopeed).
  • Panuse eest Tallinna õppenõustamissüsteemi arendamisel: Linnu-Lydia Mae (logopeed), Hille-Mai Seero (logopeed), Svetlana Botnarjuk (eripedagoog), Jekaterina Chernousova (eripedagoog), Monika Aun (sotsiaalpedagoog) ja Mallika Koel (psühhiaater).
  • Panuse eest Tallinna õppenõustamissüsteemi ülesehitamisel: Eeva Laul (logopeed) ja Riin Naestema (logopeed).
  • Hea koostöö eest Tallinna õppenõustamissüsteemi arendamisel: Innove Rajaleidja keskus Tallinnas, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Tallinna Õppenõustamiskeskus.

Konverentsipäeva juhivad Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktor Milena Pogodajeva ja Merivälja Kooli hariduse tugiteenuste juht Urve Raudsepp-Alt. 

Lisainfo:
Madis Annus
Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
+372 640 4596; +372 5886 8022
Madis.Annus@tallinnlv.ee

---------------------------------------- 

TÕNK-i ajalugu

Kuna HEV laste arv üha suurened ning riigi tugiteenustest ei piisanud, otsustas Tallinn ka omalt poolt HEV lapsi toetada. 2008. aastal osales linn ESF programmis „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ ning 2009. aastal alustasid tööd esimesed lepingutega õppenõustajad (eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid). Algselt tegutseti projekti „Tallinna Õppenõustamiskeskus“ nime all, kuid TÕNK nimi ja põhisisu on säilinud tänaseni.

Seoses Innove Rajaleidja asutamisega nõustamiskeskuse tegevus ajutiselt peatus, kuid 2017. aastal avati Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK) taas, iseseisev asutus sai sellest aastal 2018. Keskus aitab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori ning kõik teenused on neile tasuta. Keskuses pakuvad nõustamisteenust logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid ja laste psühhiaatrid. TÕNK-ist saavad nii lapsevanemad kui ka lasteaiad küsida nõu ja abi ka lapse käitumishäirete puhul.

TÕNKi filiaalid on loodud Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinna, Nõmme ja Kristiine linnaosa lasteaedadesse (igas linnaosas üks) ning seal teenindatakse lapsi, kelle lasteaias ei ole logopeedi. Kristiine filiaal teenindab ka Põhja-Tallinna lasteaedu. Plaanis on laienemine veel Haabersti linnaossa.

Tekst: Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet
Foto: Albert Truuväärt

  

Uudise rubriigid: