20.11.2020

Toimiv meeskond kaasava hariduse strateegia juurutamisel - välisprojekt Loitsu lasteaias

Tallinna Loitsu Lasteaias viidi läbi 15.04.2020 - 15.11.2020. a. Innove poolt rahastatud projekt „Toimiv meeskond kaasava hariduse strateegia juurutamisel“.

Kaasava hariduse rakendamiseks ja HEV laste toetamiseks mõeldud projekt oli lasteaia töötajate emotsionaalse ja psühholoogilise valmisoleku ning meeskonnatöö parendamiseks. Projektitegevus oli suunatud HEV lastega tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks ning õppekeskkonna parendamiseks.

Projekt sisaldas ümarlauda, koolitusi ja õpiüritusi lasteaia personalile. Pedagoogilisele personalile korraldati põhjalik  koolitus „Vaikuseminutite baaskursus,“ läbi mille said osalejad teadmisi ja oskusi kuidas saavutada rohkem rahulikku ja keskendunud meeleolu rühmaruumi, parandada keskendumisvõimet ja vähendada stressi. Toimus ka mitmel erineval korral „Pedagoogika ja psühholoogia pädevuskursus tööks õpetaja abina lasteaias,“  mille tulemusena õpetaja abid on palju enam teadlikumad õppe- ja kasvatustööst ning oskavad olla toetavamad ja arvestavamad HEV lastega töötamisel.

Projekti käigus rühmatööna koostati põhjalik plaan erivajadustega laste toetamiseks ning soetati erinevaid vahendeid HEV lastega töötamiseks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et projekt oli väga kasulik, andis palju teadmisi kui ka kogemusi kogu personalile,  süsteemsus ja koostöö erivajadustega laste toetamiseks on muutunud palju enam efektiivsemaks.

161430.jpg

Allikas: Tallinna Loitsu Lasteaed

Uudise rubriigid: