04.03.2022

Ukraina sõjapõgenike haridusküsimustega seotud info

Haridusteenused Ukraina sõjapõgenikele Tallinnas

Lasteaia ja kooliga seotud küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Haridusameti infotelefonil +372 53007845 või meiliaadressil ukraina@haridus.ee

Якщо у Вас виникли питання, пов’язані з дитячим садком та школою, будь ласка, зв’яжіться з нами за інформаційним телефоном Талліннського департаменту освіти +372 53007845 або за адресою електронної пошти  ukraina@haridus.ee

Olete jõudnud Eestisse, palun võtke endale aega, et oma pere sisse seada, kohaneda ja leida rahulik elurütm. Anname endast parima, et võimaldada Teie soovi korral lapsele koht lasteaias. Kooliealisele lapsele tagame võimaluse haridustee jätkamiseks. Hariduses osalemine aitab lapsel harjuda uue olukorraga.

Eestisse saabunud lastel ja noortel on võimalik osaleda hariduses järgnevalt:

  • Lasteaed ja –hoid eelkooliealistele lastele (3–7-aastased).
  • Põhiharidus, üldhariduskoolides koolikohustuslikele (7–17-aastastele) lastele ja noortele.
  • Kesk-, kutse- ja kõrgharidus, gümnaasiumide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide vahendusel.
  • Huviharidus ja -tegevus, huvikoolides, üldhariduskoolides ja avatud noortekeskustes, reeglina alates 7. eluaastast.
  • Noorsootöö, avatud noortekeskustes ja noorteorganisatsioonides 7–26-aastastele.
  • Üldjuhul pakume Eesti haridusasutustes eestikeelset õpet, osades asutustes ka venekeelset õpet.

Kui teil on lasteaiaealine laps, siis tasub teada, et lasteaias käimine ei ole Eestis kohustuslik. Lasteaiakohti saame pakkuda rahvastikuregistri järgselt Tallinnas elavatele 3-7 aastastele lastele lasteaedades, kus on vabu kohti. 

Lapsevanem ei saa lasteaeda ise valida, lapsevanemale tehakse taotluse alusel ainult üks lasteaiakoha pakkumine.

Lasteaiakoha saamiseks peab lapsevanem olema eelnevalt taotletud ajutist kaitset. Ajutise kaitse kohta leiab rohkem infot politsei- ja piirivalveameti kodulehelt https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga/ajutine-kaitse-ukraina-kodanikele-ja-nende-pereliikmetele.

Lasteaia teenus on tasuline. Tallinna linnale kuuluvate lasteaedade kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus (ujulaga lasteaias 87,64 eurot kuus) ning sellele lisandub toiduraha. Toidu päevamaksumus jääb vahemikku 1,18- 3,80 eurot. Lasteaiateenuse soodustuse saamiseks peab lapse ja vanema elukohaandmed olema registreeritud Tallinna linna, mida saate teha lähimas linnaosavalitsuses https://www.tallinn.ee/est/Linnaosavalitsuste-kontaktandmed. Elukohaandmete registreerimisel Tallinna linna on lasteaiateenus soodsam, samuti on vanemal võimalik taotleda 100 % kohatasu maksmisest vabastust. Kohatasu maksmisest vabastuse avalduse saate esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaiale (avalduse vormi saate direktori käest).

Kui teil on kooliealine laps, siis tasub teada, et Eestis on põhihariduse omandamine kohustuslik. Kooli peab minema laps, kes on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks. Koolikohustus kestab põhihariduse omandamiseni (9. klassi lõpetamiseni) või lapse 17-aastaseks saamiseni. Põhihariduse omandamine on Eestis tasuta. Kooliealistele lastele on välja töötatud lähi-ja pikaajaline plaan.

  • Lähiajaline plaan – kohanemisperiood kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.

Tallinna Haridusamet võtab koolikohustuslike laste vanematega ühendust ja annab teada, millisesse kooli õpilane suunatakse. Kooli suunamisel arvestatakse lapse elukohta Tallinnas. Kohanemisperioodil rakendatakse erinevaid paindlikke õppevorme, nt õpe väikerühmas, juhendaja abil iseseisev õppimine, õppe läbiviimine koostöös piirkonna huviharidus- ja noortevaldkonna partneritega (nt noortekeskuses, huvikoolis jm). Kohanemisperioodil õpilasi hindeliselt ei hinnata.

  • Pikajaline plaan – uuest õppeaastast, alates 1. septembrist 2022.

Tallinna Haridusameti koordineerimisel asuvad lapsed õppima Tallinna koolides. Õpet korraldatakse Eesti riikliku õppekava alusel. Eesti õppekeelega koolis toetatakse täiendavalt eesti keele õpet.

Lasteaia ja kooliga seotud küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Haridusameti infotelefonil +372 53007845 või meiliaadressil ukraina@haridus.ee

Info: 

https://www.tallinn.ee/est/ukraina/Vajan-abi
https://www.tallinn.ee/est/ukraina/Kultuuriga-tutvumise-ja-vaba-aja-veetmise-voimalused-Tallinnas
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/ukrainadeti

Uudise rubriigid: