04.09.2018

Väliskülaliste päev Tallinna 21. Koolis

Tallinna 21. Kooli 2018/19. õppeaasta esimene töönädal algab mitmete välisdelegatsioonide vastuvõtuga.

5. septembril hommikul külastab kooli 28-liikmeline Ülem-Austria liidumaa valituse delegatsioon, mida juhivad liidumaa asepeaminister-majandusminister Michael Strugi  ja haridusminister Christine Haberlander. Visiidi eesmärgiks on tutvuda koolis kasutusel olevate digilahendustega ja -õppega.

Külalistele tutvustatakse EduInnoLabis toimuvat robootika- ja programmeerimisõpetust ning robootikat ja loodus-täppisteadustel põhinevat lõimitud õpet. Lisaks 21. koolile külastab liidumaa delegatsioon veel Haridus- ja Teadusministeeriumi, TTÜd, tuntud Eesti IT-ettevõtteid.

ErasmusPlus projekti raames võõrustakse samal päeval kahte gruppi ICEM konverentsi delegaate, kelleks on teadlased USA-st, Aasia ja Euroopa riikidest.

Kooli külastavad veel Lõuna-Korea haridusametnikud Jeollabuk-do haridusametist, keda huvitab Eesti haridus- ning digiõppe korraldus.

Õpilased tutvustavad külalistele koolimaja, külastatakse ka õppetunde ja vesteldakse õpilaste ja õpetajatega ning direktor Meelis Kond annab ülevaate kooli õppekorraldusest.

 

Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor

Uudise rubriigid: