05.02.2020

Veerise Lasteaia I Õpetajate Konverents

Veerise Lasteaia esimesel õpetajate konverentsil jagasid meeskonnad kogemusi õppe- ja kasvatusmeetoditest läbi rühmade kogemuste.

Konverentsil tegid Veerise lasteaia õpetajad kokkuvõtteid lasteaia kahe viimase aasta tegevustest. Meeskondade pedagoogilise suunitlusega ettekanded puudutasid lasteaia rühmade töid ja tegemisi. Konverentsile oodati ka lapsevanemaid.

Konverentsi ettekanded:

  •  “Häälikuõpetusest kuukivide rühmas” – õpetajad Loona Jakan ja Marju Rebane
  •  “Metsas on kodune, metsas on hubane – õuesõppest tähekivide rühmas“ – õpetajad Anne Haljasmäe ja Külli Tommingas
  •  “Tähtis pole mitte see koht, mida omame, vaid suund kuhu liigume...l. Tolstoi“ – õpetaja Inga Rohtla
  • “Kannel lasteaia muusikategevuses” – õpetaja Annely Martensoo
  • “Peenmotoorika arendamisest päikesekivide rühma näitel“ – õpetajad Lea Mägi ja Pille Tamm
  • „Liikumine ja muusika sõimerühma tegevuste rikastamiseks“ – õpetajad Anneli Sepp ja Liina Pärn
  • „Mets on vaese mehe kasukas – merekivide rühma esimesed kogemused projektõppest“ – õpetajad Grete Aavamägi, Erika Peit ja õpetaja abi Kaja Peit
  • „Sõber karu – kiusamisest vabaks! Metoodika ojakivikeste rühmas“ – õpetajad Katrin Markus ja Maris Pihel
  •  „Väärtuspõhine meeskond“ – direktor Raili Mäe ja õppealajuhataja Kairi Mander

Konverents läks edukalt, edaspidi on plaanis kutsuda osalema kolleege ka linnaosast ja Harku vallast.

Uudise rubriigid: