01.12.2021

Veerise Lasteaia algatusel toimus eile veebiseminar "Projektõppest praktiliselt"

Tallinna Veerise Lasteaed on tegelenud projektõppega 3 aastat. Palju on sel perioodil muutunud nii õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel, loodud on huvitavaid koostööprojekte teiste lasteaedadega, lastevanematega ja asutustega. Õppimisse ja arenemisse toob alati uut indu ja mõtteid kui jagada saadud kogemusi teistega ning neid ka vastu saada.

Sellest põhimõttest tingituna toimus väga huvitav ja inspireeriv kogemusta jagamine Tallinna Veerise Lasteaia, Tabasalu Teelahkme Lasteaia, Tallinna Lasteaed Sipsiku ja Tallinna Luha Lasteaia vahel veebiseminaril "Projektõppest praktiliselt". Kuulajate seas osalesid ka Tallinna Mürakaru Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Nõmmekannike.

Teelahkme Lasteaed (Anneli Laamann) peatus pikemalt projektõppe dokumenteerimisel ning projektiplaani sidumisel õppekavaga. Õpetaja Eliis Vaikmaa tutvustas lähemalt lastega käimas olevat projekti "Lähme poodi" ning tõi välja võimalusi kogu maja kaasamiseks.

Lasteaed Sipsik (Ene Hein, Keidy Kütt, Renate Paljasma) tutvustas projekti "Pisike puu", mis hõlmab Rohelise Kooli temaatikat ning projekti "Veemaailm". Läbi mõlema projekti sai selgeks kui oluline on teemadesse laste kaasamine ning mida imelist sünnib läbi laste mõtete ja ise tegemise.

Luha Lasteaed (Liisbet Kristov ja Eleri Palusoo) tõi välja oluliseme, millega arvestada kui projektõppega alustada. Lisaks rühma meeskonnale, muusika- ja liikumisõpetajale on võimalus projekti kaasata ka teisi abipersonali liikmeid, neile projektõpet lähemalt tutvustades ja neid kaasates tegemistesse. Oluline on ka laste tagasiside projekti lõppedes ning projektide tutvustamine majas üldisemalt.

Veerise Lasteaed (Kairi Mander) tutvustas lähemalt projektõppe erinevaid etappe: alustamine rühmas, lastevanemate teavitamine, projektiplaani koostamise võtted, eesmärgistamine, ideed lastelt ja/või õpetajatelt, projekti kestvus. Tutvustati ka õppevahendit "Amanda ja maailm" (MONDO), mis on juhendmaterjal alushariduse õpetajatele maailmahariduslike teemade käsitlemiseks ning mis toetab erinevate projektide läbiviimist lastega.

Seminarilt saadud ideed on väga väärtuslikud ning leiavad kasutamist juba lähiajal.

Allikas: Tallinna Veerise Lasteaed

Uudise rubriigid: