Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. Projekti tulemusena on suurenenud 33 Tallinna üldhariduskooli võimekus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õppetöösse kaasajastatud õpikeskkonna, vajaliku sisustuse, infotehnoloogiavahendite ja -seadmete ostu ja paigalduse kaudu.

2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine

1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 - 12.07.2018-31.08.2022

2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse

01.06.2020 - 31.08.2022

Projekti rahastus : 2 007 798,00 EUR

Projekti rahastab  Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Tallinna Linn

Viimati muudetud: 26.04.2021