01.04.2013

Algasid konkursid Tallinna tegusate õpilaste tunnustamiseks

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursid „Tallinna noor kultuuritegija 2013“, „Tallinna tegus õpilane 2013“ ja „Tallinna tegus sporditegelane 2013“, mis tänavu toimuvad juba viiendat korda.

Konkursside eesmärgiks on tunnustada õpilaste loovat tegevust ja saavutusi ning tutvustada neid ka avalikkusele.

Konkurss „Tallinna tegus õpilane“ ootab osalema õppureid, kes oma tegutsemisega on suureks eeskujuks teistele, innustavad eakaaslasi, viivad ellu omaalgatuslikke ideid, korraldavad heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi ning on aktiivsed linnakodanikud (Statuut).

 „Tallinna noor kultuuritegija“ on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide aktiivsetele, loomingulistele ja kultuurihuvilistele õpilastele (Statuut) ning „Tallinna tegus sporditegelane“ spordivaldkonna eestvedajatele ning tervislike eluviiside propageerijaile (Statuut).

Konkursid on mõeldud Tallinna munitsipaalharidusasutuste õpilastele. Eelmistel aastatel on tunnustuse saajate hulgas olnud juba õpilasena avalikkusele tuntud Iris Vesik, Artjom Savitski ja Janek Valgepea ning paljud teised tublid noored.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuse juhtkond, õpetajad, õpilasomavalitsus, kaasõpilased, hoolekogu või  lapsevanemad.

Vabas vormis taotluste esitamise tähtaeg on 26. aprill 2013.

Taotlused saata e-posti aadressile: urmas.sadam@tallinnlv.ee

Pildil: Tallinna noor kultuuritegija 2009 Artjom Savitski andis Janek Valgepeale üle tunnustuse "Tallinna noor kultuuritegija 2012"

IMG_9547 (Medium)

 

 

Uudise rubriigid: