Haridus- ja õppetöö korraldus

 

Huvikooli tööd reguleerivad:

 

 

Koolieelse lasteasutuse tööd reguleerivad:

 

Eriõpet reguleerivad:

 

 

 

Viimati muudetud: 24.08.2016