Tallinn tänab ja tunnustab

Tallinna Haridusamet korraldab haridustöötajate, haridusasutuste, hariduse toetajate ning õpilaste tänamiseks ja tunnustamiseks järgmisi konkursse.

Konkursid haridustöötajatele

  • Noor õpetaja

Eesmärk: Tunnustada Tallinna noori ja inspireerivaid õpetajaid. (Toimub kevadel)

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2019 kell 17.00. Taotlusi saab esitada siin.

Statuut printimiseks

  • Tallinna Haridusameti missioonipreemia

Eesmärk: Tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni „Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“ elluviimise toetajat ja eestvedajat. (Toimub aasta lõpus)

  • Tallinna aasta õpetaja

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku  tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast. (Toimub sügisel)

  • Tallinna haridusasutuse juht

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast. (Toimub sügisel)

 

Konkursid haridusasutustele

  • Haridusuuendus

Eesmärk: Mõtestada muutuste juhtimise protsessi ning tunnustada Tallinna haridusasutusi, kes toetavad muutuva õpikäsituse moto „Õppides õnnelikuks, õnnelik õppides!” elluviimist. Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused. 

Loe lähemalt: Haridusuuendus 2019 (Toimub kevadel)

  • Tervise tegu

Eesmärk: Tunnustada tervist edendavate tegevuste elluviimist ja tervislike eluviiside populariseerimist Tallinna haridusasutustes. (Toimub kevadel) 

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2019 kell 17.00. Taotlusi saab esitada siin.

Statuut printimiseks

  • Koostööprojekt

Eesmärk: Tunnustada ja motiveerida haridusasutusi tegutsema üheskoos. (Toimub kevadel) 

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2019 kell 17.00. Taotlusi saab esitada siin.

Statuut printimiseks

  • Aasta hoolekogu

Eesmärk: Tunnustada Tallinna haridusasutuste hoolekogusid ning väärtustada koostöösuhteid hoolekogudega. (Toimub kevadel)

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2019 kell 17.00. Taotlusi saab esitada siin.

Statuut printimiseks

  • Parim personaliprojekt 

Eesmärk: Tõsta esile personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas. (Toimub sügisel). Loe lähemalt: Konkursi "Parim personaliprojekt" võitjad ja osalejad läbi aastate 

Parim personaliprojekt 2019

Vaata ka Konkursid õpilastele

  

Viimati muudetud: 02.10.2019