Koolide distantsõppe korraldamise abistav materjal

HITSA ja Haridus- ja Teadusministeeriumi e-koduõppe kodulehekülg

Veebilehekülg, kuhu on HITSA ja Haridus- ja Teadusministeerium koondanud infomaterjalid, mis toetavad koduõppe korraldamist.

Distantsõppega seotud kogemuste jagamine

E-õppekeskkonnad

Õppetööd saab korraldada erinevate e-õppekeskkondade kaudu:

Distantsõppe info

Info erinevate distantsõppe ja digimaterjalide keskkondade kohta

Opiq ja Foxcademy

Haridus- ja Teadusministeerium on suhelnud Star Cloud OÜ (Opiq digiõpikute keskkond) ja Fox Solutions OÜ (Foxcademy digiõppematerjalide keskkond) esindajatega, kes väljendasid nii keskkondade kui sellega seotud kirjastuste valmisolekut igakülgseks koostööks digiõppematerjalide kasutamise soodustamisel. Kui nimetatud keskkonnad on Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingu kohaselt avatud ja tasuta kasutada olnud juba kogu õppeaasta jooksul kõigile põhikooliõpilastele, koolitöötajatele ja lapsevanematele, siis ettevõtted avavad tasuta teenuse karantiiniperioodiks ka gümnaasiumi õppematerjalide kasutamiseks.

Opiq ja Foxcademy platvormi haldajad jagavad peatselt erinevates kanalites ja kirjades koolidele täpsemaid juhiseid ning vajadusel võib ka otse nende poole pöörduda (info@starcloud.ee).

Jätkuvalt on keskhariduse jaoks nii gümnaasiumidele kui ka kutseõppeastustuele kättesaadavad ka e-koolikotis Tallinna Ülikooli poolt loodud õppematerjalid kõike õppekava kohustuslikke kursusi katvalt matemaatika-, loodusainete-, sotsiaal- ja kunstivaldkonnas.

Opiqu kasutajate loomise juhend:

Õpilastega suhtlemine

Õpilastega videokoosolekute korraldamiseks saab kasutada näiteks järgnevaid vahendeid:

IT-toe osutamine kooli personalile

Distantsõppe perioodil osutatakse tsentraalset IT-tuge ainult kooli personalile (sh. kodus töötajatele). Oma arvuti probleemidega saab pöörduda koolide IT haldusteenuse partneri Telia Eesti AS poole e-maili aadressil koolid@telia.ee ja telefonil 606 9944 (tööpäeviti kell 08.00-17.00). IT-tuge osutatakse kaugteel (kohapeale koju väljasõite ei teostata). IT-tuge on võimalik saada ka isikliku arvutiga töötamise korral.

Tallinna Haridusametist pakuvad tuge juhtivspetsialist Sten Sang (sten.sang@tallinnlv.ee) ja IT vanemspetsialist Kätlin Kalde (katlin.kalde@tallinn.ee).

 

Viimati muudetud: 16.04.2020