Tallinna Haridusameti missioonipreemia

Eesmärk: tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni „Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“ elluviimise toetajat ja eestvedajat. 

Esitajad: Tallinna Haridusamet, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolijuhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda MTÜ, teised organisatsioonid, kodanikud, haridusasutuste õpilased ja nende vanemad. 

Missioonipreemia saaja:

  • on järje- ja sihikindlalt panustanud kaasaegse ning mitmekülgse õpikeskkonna arendamisse;
  • on lähtunud silmas pidades õppijate ja organisatsiooni vajadusi;
  • on tegutsenud läbimõeldult ja süsteemselt, mõjutades kogu organisatsiooni arengut;
  • on nimetatud ametikohal töötanud kolm (3) ja rohkem aastat;
  • on kaasanud ja teinud koostööd;
  • tegevuse mõju on hoomatav ja mõõdetav;
  • rakendatud lahendused on väärtuslikud ja kasutatavad teistes haridusasutustes.

Konkursi korraldus

  • Kandideerimise aluseks on vabas vormis ülevaade, millele tuleb lisada kandidaadi nimi ja kontaktandmed (telefon, e-mail), kandidaati esitava organisatsiooni, ühenduse või isiku nimi ja kontaktandmeid (telefon, e-mail);
  • Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg ja kontaktid 

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. november 2019 kell 17.00.

Taotluse saab esitada siin.

Tunnustamine ja tiitlite väljakuulutamine 

Tunnustused antakse üle Tallinna Haridusameti pidulikul aastalõpu vastuvõtul, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

Statuut printimiseks

Viimati muudetud: 18.11.2019