Tallinna hariduse aastaraamatu koostamisest

Tallinna hariduse aastaraamat 2018/19 ilmub kahe teineteisest erineva väljaandena: kontsentreeritud paberraamatu ning mahukama e-raamatuna. 

Paberraamatu maht on maksimaalselt 230 lehekülge. Iga asutus saab ühe A4 lehekülje, kus kajastada oma aasta tippsündmust koos foto(de)ga. Ette valmistatakse mallid, mille hulgast saab valida endale sobivaima. Igale leheküljele lisatakse QR kood, mis viitab e-raamatus olevale põhjalikumale materjalile selle asutuse kohta.  

E-raamatusse mahub kuni 500 lehekülge. Kajastamist leiavad haridusasutuste olulisemad sündmused, mis sobituvad aasta teemadega


Peamised teemad

Sisu koostamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti põhiväärtustest (koostöö, kompetentsus, eesmärgipärasus, usaldusväärsus, hoolivus). 

2018/19. õa raamatu keskmes on eesti keele aasta ning XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ ning laste ja noorte ettevõtlikkust toetavad ja arendavad tegevused.

Asutuste tasandil kajastatakse:

 • ülelinnalise ja laiema väärtusega või erilisi ja omanäolisi sündmusi / projekte / statistikat
 • ülelinnalist ja -riigilist ning rahvusvahelist tunnustust, saavutusi

Ühe asutuste piiresse jäävatest sündmustest jõuavad raamatusse need, mis paistavad silma erakordsuse, uudsuse ja omanäolisuse poolest või on hea praktika näideteks teistele asutustele.  

Isikute tasandil kajastatakse:

 • ülelinnalist ja -riigilist ning rahvusvahelist tunnustust, saavutusi  
 • erakordseid tegusid laste/õpilaste heaks või haridussüsteemi edendamiseks

Oodatud on info järgmistest laiapõhjalistest ja/või erilistest tegevustest:

 • Eesti keele aastaga seonduv 
 • Laulu- ja tantsupidu (nt linnaosade ühised laulupeokesed)
 • Laste ja noorte, aga ka õpetajate ettevõtlikkuse toetamine ja arendamine 
 • Uutmoodi ja huvitav õppimine- õpetamine koolis ja lasteaias
 • Laste, õpilaste ja õpetajate saavutused üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil  
 • Asutuse teod, mis võiksid pakkuda laiemat huvi 
 • Rahvusvaheline tegevus
 • Head teod, heategevus
 • Asutuste juubelid (kajastatakse valikul)

  

Ootused tekstidele

Tekst on seotud ühtseks tervikuks (pealkiri, sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). 

 • Tekst saadetakse World´i failina.
 • Lugu vastab küsimustele: mis? millal? kus? kes? kuidas? (miks?, mis saab edasi?);
 • Loo pikkuseks on ligikaudu 1800–2000 tähemärki  ehk ligikaudu ¾ A4 (lühem võib olla, kuid 1-3 lauset jääb siiski väheks);
 • Tekstis avaldatud nimed on kontrollitud ja õiged 
 • Tekst on võimalikult korrektselt vormistatud;
 • Lugu on varustatud autori nimega;
 • Kui lugu illustreerib video, pildigalerii või oluline lisainfo, on vajalik sellele viitav veebiaadress (QR koodi jaoks);
 • Lugudes laste, õpilaste, õpetajate ja asutuste saavutustest kirjutades tuleb alati ära tuua esikoht - ka siis, kui info saatnud asutus tuli 2. või 3. kohale (3. koha puhul kogu esikolmik).

NB! Toimetusele saadetud algmaterjali õigsuse (sh nimed) eest vastutab autor (saatja).

Haridusameti kodulehel juba avaldatud lugusid ei ole enam vaja saata (v.a juhul, kui neile on uut infot lisada).

Kaasautoritelt saabunud tekstide hulgast teeb lõpliku valiku toimetus, lähtudes seatud kriteeriumitest. Eelistatud on sisukad, korrektselt vormistatud ja trükikõlbuliku fotoga varustatud lood, mis on saabunud tähtaegselt.

Algusesse

Ootused fotodele

Ühe teksti juurde võib saata max 2 trükikõlbulikku fotot JPG failidena (resolutsioon 1200 ja enam, 2-3 Mpix, alates 1MB).

 • Piltide eelvaliku on teinud saatja.
 • Pildifailid on tähistatud täpsustavate sõnadega (mitte 3765_JPG või Malle või Jüri, vaid näiteks Mustamäe V laulupidu; Krõf võitja Malle Piibeleht; Kristiine LA rattavõistlus). Puudulikult tähistatud fotod võivad aastaraamatust välja jääda, kuna nende sisu ei ole võimalik tuvastada. 
 • Fotod on varustatud autorite nimedega (kui on teada) või viitega kogule, kust foto pärineb.
 • Piltide kvaliteet on oluline! Uduseid ja liiga väikese formaadiga pilte raamatusse trükkida ei saa.

NB! Palume mitte saata

 • linke pilves olevatele kataloogidele (põhjus: palju erinevaid keskkondi, kust allalaadimine on sageli aeganõudev või eeldab programmi allalaadimist, pole tehtud piltide eelvalikut ning pandud failidele märksõnu)
 • Word´i või PDF-i kleebitud pilte

NB! Fotode saatja vastutab, et fotode avaldamiseks aastaraamatus on olemas autori nõusolek (kasutusõigus).

Algusesse

Tähtajad

Raamatu materjalide kogumine ja toimetamine algab õppeaasta alguses ning kestab selle lõpuni. Raamat ilmub detsembris või jaanuaris.

Info sündmustest / projektidest / jne, mida asutus soovib aastaraamatus kajastada, tuleb saata hiljemalt selle toimumise kuu viimasel päeval

Kui on soovi avaldada lugu ka haridusameti kodulehel, tuleb lugu saata (korrektselt vormistatuna) hiljemalt sündmusele järgneval päeval.

Lõpptähtaeg on jooksva õppeaasta 30. mai, hilisemad saadetised arvesse ei lähe (v.a sündmused, mis toimuvad vahemikus 20. mai kuni 31. august).


Kuhu infot saata? 

Kui info on mõeldud aastaraamatusse, saata see aadressile aastaraamat@haridus.ee 

NB! Info, mida soovite jooksvalt avaldada Tallinna Haridusameti kodulehel, on (samadel tingimustel) oodatud aadressile leini.jyrisaar@tallinnlv.ee    

Aastaraamatu eesmärgid

Tallinna hariduselu aastaraamatut koostatakse alates 2008/09. õppeaastast, esimene raamat ilmus 2010. aasta jaanuaris. 

Tallinna hariduselu aastaraamatu koostamise peamiseks eesmärgiks on lähiajaloo jäädvustamine õppeaasta olulisemate sündmuste kaudu ning silmapaistvamate õpilaste, haridustöötajate ja -asutuste tunnustamine nende tegevuse kajastamisega raamatus.

Kõrvaleesmärgid

 • Erinevatel kodulehtedel ja portaalides laiali olev temaatiline info on koondatud ühte allikasse.
 • Haridusasutused saavad kasutada aastaraamatut metoodilise materjalina huvitavate ideede saamiseks. 

Kasu haridusasutustele

Kaastöö saatmine Tallinna hariduse aastaraamatu koostamiseks on lasteaiale, koolile või huvikoolile hea võimalus enda tegevuse tutvustamiseks kolleegidele, laiemale avalikkusele ja ka haridusametile.

Algusesse  

7 Omal viisil.JPG 8 Me õpime kõikjal.JPG 

9 Õppides suureks.PNG Aastaraamatu esikaas_Jätist ätini ja sajaga edasi.JPG

Aastaraamatute komplekt 2008-2018.jpg

Lisainfo: Leini Jürisaar; leini.jyrisaar@tallinnlv.ee

  

Viimati muudetud: 22.05.2019