16.04.2013

Tallinna õpetajad õppisid Rootsis õues õpetamist

8.-9. aprillil 2013 külastasid Tallinna õpetajad ja haridusametnikud Norrtälje Naturvårdsstiftelse Färsna farmi ja Uppsala Ülikooli Erkeni laboratooriumi, kus nad tutvusid õuesõppe rakendamise metoodikaga Rootsis.

Färsna farm kuulub kohalikule omavalitsusele ning on Norrtälje kommuuni õpilastele, aga ka teistele soovijatele õuesõppe keskuseks. Farmis saavad õpilased kogeda mitmeid maa- ja metsatöid, uurida taimestikku ja mullastikku, suhelda loomadega jne. Õpetajate koolitused toimuvad  koostöös Uppsala Ülikooliga.

Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna juhataja Viivi Lokki sõnul on õuesõpe ka Rootsi kolleegide sõnul võimalus taas üles leida õpilaste õpimotivatsioon. „On täiesti väär arvata, et meetodina on see seotud loodusharidusega, tegelikult võib õues õppida nii matemaatikat kui ka emakeelt, võõrkeelest rääkimata,“ rääkis Lokk.

Tallinna õpetajadki osalesid mitmetes näitlikes õppetundides ja praktilistes töödes. Näiteks said nad jälgida puude langetamist ning seda, kuidas puud hobusega metsast välja veeti, määrata puude ja taimede liike ning uurida mullastikku. Toimusid arutelud looduskaitse ja metsahoiu teemadel, samuti saadud teadmiste kasutamisest õppekava rakendamisel erinevates ainetundides nii Rootsis kui ka Eestis.

Norrtälje2013 103.jpg  Norrtälje2013 072.jpg  

Nõmme Põhikooli õppealajuhataja Rita Antoni arvates oli see väga õpetlik ettevõtmine. „Mida me õppisime? Et õuesõppimisele tuleks oluliselt rohkem tähelepanu pöörata (arvestades kooli asukohta, kodukeskkonda – kellel järv, kellel raba jne),“ leidis ta.

„Jäi tunne, et õpetamise praktilisele-loovale poolele peaksime enam mõtlema, pakkudes lastele rõõmu õppimisest, meeskonnatööst. Palju väikseid lihtsaid nippe tuli meelde. Rootslaste sellekohane õppekava tundus väga selge, arusaadav, motiveeriv. Meie õpetajatele oli koolitus igal juhul innustav ja lastele seeläbi kasulik. Vastuvõtjate pühendumus ettevõtmisele oli ka eriline,“ rääkis Anton ja kinnitades oma positiivset emotsiooni, lisas: „Päriselt ka.“

Õuesõpe Rita Anton 2  Õuesõpe Rita Anton 3

Õppevisiit toimus Comenius Regio projekti „Loodus kui pedagoogiline töövahend“ raames. Osales kuus Tallinna Nõmme Põhikooli õpetajat, kolm Nõmme Loodusmaja juhendajat ning neli haridusameti töötajat.

 

 

Uudise rubriigid: