23.01.2015

Tallinna ülelinnalise vastuvõtuga koolides on õpilaste vastuvõtt alanud

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2015, ülelinnalise vastuvõtuga koolides on õpilaste vastuvõtt juba alanud.

Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses koolis, kuid soovi korral saab kandideerida ka mitteelukohajärgsetesse ehk ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse, kus esimesed klassid komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel veebruarikuu jooksul.

Need koolid on Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna Hariduskolleegium (VHK). Prantsuse lütseumis, VHK-s ja Tõnismäe reaalkoolis on avalduste vastuvõtt juba alanud.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis komplekteeritakse üks ülelinnalise vastuvõtuga klass.

Erivajadustega laste koolides – Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Õismäe Koolis – saab õppima asuda Innove Rajaleidja Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

Täpsemat infot vastuvõtu korra ja tähtaegade kohta saab kõigi nimetatud koolide ja Tallinna Haridusameti kodulehelt.

1.-15. märtsini saavad vanemad esitada Tallinna Haridusametile taotluse esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks.

Rahvastikuregistri andmetel on Tallinnas käesoleval aastal 5040 kooliikka jõudnud last, kellest linnakoolide esimesse klassi astub ligikaudu 4300.

 

Täiendav info:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404549
e-post: viivi.lokk@tallinnlv.ee

 

 

Uudise rubriigid: