Tervist Edendav Töökoht

 

Tervist edendavate töökohtade põhimõte seisneb:

 • töökeskkondade terviseohtude vältimises
 • töötaja tervise kaitses,
 • töötingimuste kohandamises töötaja võimetele,
 • töökohal töötaja elukvaliteedi parandamises.

  Tööandjatest oleneb suuresti:
 • Töötajate füüsilise aktiivsuse ja liikumisharrastuse tõstmine tööpausidel ja töövabal ajal
 • Töötajate vaimse tööpotentsiaali tõstmine
 • Tervisliku toidu võimaldamine ja tervislike toitumisharjumuste kujundamine ettevõtte sööklas/ kohvikus
 • Suitsuvaba töökeskkonna kujundamine
 • Töökeskkonna sisekliima parandamine
 • Töötajate haigestumise langetamine, tööjõu voolavuse vähendamine, millega kaasneb omakorda kulude kokkuhoid
 • "Pisiasjade" võimaldamine: jalgratta turvaline hoidmine, perekeskne töökoha poliitika jne 

 

Töökoha tervisedenduslike meetmete rakendamise efektiivsuse näitajad:

 • Majandusliku kasu tõus (töötajate puudumine, äraolek väheneb)
 • Tööõnnetuste näitajate langus
 • Motivatsiooni ja efektiivsuse tõus
 • Toote ja teenuse kvaliteedinäitajate paranemine
 • Ettevõtte imidži paranemine
 • Kliendi rahulolu suurenemine
 • Töötajate elukvaliteedi paranemine: tööga rahulolu tõus, tööstressi vähenemine, töökliima paranemine, tööga seotud tervisehäirete vähenemine
 • Ettevõtte töö kulude ja kasumi suhte kooskõlla viimine organisatsiooni investeeringutega
 • Töökohtade tervise edendus on ettevõtte üldise poliitika integreeritud osa

Tallinna Haridusamet liitus Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga 2008.a. juunis.
Põhieesmärgid:
1. Turvalise ja tervisedendusliku töökeskkonna loomine.
2. Töötingimuste kohandamine arvestades töötaja eripära.
3. Töötajate elukvaliteedi parandamine: tööga rahulolu tõus, tööstressi vähenemine, töökliima paranemine, tööga seotud tervisehäirete vähenemine.
4. Töötajate füüsilise aktiivsuse ja liikumisharrastuste tõstmine tööpausidel ja töövabal ajal.
5. Suitsuvaba töökeskkonna kujundamine.

 
Lehekülge haldab

Viimati muudetud: 13.07.2017