26.10.2016

IKT konverentsil tunnustati parimaid „digikoole“

Tallinna Haridusamet kuulutas 26. oktoobril välja Tallinna haridusasutuste konkursi „Digimõte 2016“ tulemused. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) tunnustas Eesti koole kuld-, hõbe- või pronkstahvliga „Digitaalselt aktiivne kool“.

Konkursi „Digimõte 2016“ võitjaks kuulutati Tallinna Kunstigümnaasium projektiga „Loodusmustrid muusikas“. Teiseks tuli Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (projekt „ART – matemaatika STREAM lähenemisviisil”). 3.–4. kohta jagasid Tallinna Järveotsa Gümnaasium („Hariduslikud mängud õppetöös“) ja Tallinna 32. Keskkool („E-õppe keskkond algklassidele“). Eripreemiad anti Tallinna 21. Koolile („Koolihaldussüsteem KOHA“) ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumile („Loov- ja uurimistööde keskkond UTA“).

HITSA andis tunnustused „Digitaalselt aktiivne kool“ mitmekümnele koolile üle Eesti. Tallinna koolidest pälvisid kuldtahvli Pelgulinna Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Ristiku Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Tallinna Lilleküla Gümnaasium. Hõbetahvli said Tallinna 21. Kool, Lasnamäe Põhikool ja Ehte Humanitaargümnaasium ning pronkstahvli Merivälja Kool.

Konkursi tulemused ja digitaalselt aktiivsed koolid kuulutati välja Tallinna Reaalkoolis toimunud IKT sügiskonverentsil „Digitaalselt aktiivne kool“, mida korraldasid HITSA, Tallinna Haridusamet ja eKool. 

Lisateave:

Rainer Rannala
Tallinna Haridusamet
Tel 6404 503, 5272 668
rainer.rannala@tallinnlv.ee 

 

Konkursist "Digimõte 2016"

Teist korda korraldatud konkursi „Digimõte“ eesmärgiks on toetada koolide uuendusi, mis parendavad õppeprotsesse, õpetamist ja õppimist ning on õpetamisel lihtsalt rakendatavad. Konkursiga soovib Tallinna Haridusamet arendada koolide IKT valdkonda ning motiveerida koole enam uuendustega tegelema ning neid praktikas julgemalt rakendama.

Praktika näitab, et innovatsiooni on koolis oluliselt lihtsam rakendada ja see on edukam, kui algatus ja tahe tuleb õpilastelt, õpetajatelt ja kooli juhtkonnalt. Samuti oskab kool ise kõige paremini hinnata ka uuendustega kaasnevaid raskusi ning valmisolekut nende ületamiseks.

Konkursile olid oodatud kõik Tallinna üldharidus- ja huvikoolid. Konkursitöö võisid koostada nii juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid kui ka õpilased. Iga kool sai esitada ühe taotluse.

Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuulusid Tallinna Haridusameti esindajad ja IT valdkonna eksperdid. Hindamisel oli aluseks projekti uudsus ja väärtus õppeprotsessile, projekti ülesehitus, läbimõeldus, süsteemsus ja mõju organisatsiooni tulemustele, samuti koostöö teiste haridusasutustega. 

„Digimõtte“ parimaid töid toetab Tallinna Haridusamet kuni 80 protsendiga projekti maksumusest, 20 protsenti tuleb katta kooli eelarvest. Tänavused preemiasummad olid vastavalt 10 000, 5000 ja 3000 eurot, eripreemiatel 4000 eurot. 

Projektide lühikirjeldused

Tallinna Kunstigümnaasiumi „Loodusmustrid muusikas“  

Tallinna Kunstigümnaasium plaanib koostöös Energia Avastuskeskuse ja Nordeniga (Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis) hakata põhikooli 3. astmes läbi viima innovaatilist kahe või enam ainega lõimitud õpet, mis ühendab muusika, tehnoloogia, loodusteadused ja inimeseõpetuse. Kool võtab Eestis esmakordselt üldhariduses kasutusele Islandi muusiku Björk´i eestvedamisel välja töötatud 10 rakendust, mis ühendavad muusika, looduse, tehnoloogia ning loovuse.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi „ART – matemaatika STREAM lähenemisviisil”

Projekti eesmärgiks on töötada välja ja juurutada kombineeritult e-õppe mudel matemaatika õpetamisel põhikoolis (5.-8. klassides), kasutades STREAM lähenemisviisi (tuginedes tehnoloogia ja kunstiõpetusele). Projekt aitab lõimida erinevaid õppeaineid ning populariseerida reaalteadusi, kasutades eesmärkide saavutamiseks erinevaid e-õppe keskkondi.

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi „Hariduslikud mängud õppetöös“

Projekti eesmärk on võtta 1. ja 2. kooliastmes õppetöös kasutusele hariduslikud mängud, mis arendavad loovat probleemide lahendamist, analüütilist ja loogilist mõtlemist ning lihtsat programmeerimiskeelt. Projekti raames viiakse läbi programmeerimise ringitunnid rakenduste loomiseks ning soovitakse jõuda tulemusteni, et õpilastel valmivad mobiilirakendused ja interaktiivsed õppevahendid, mida teistega jagada.

Tallinna 32. Keskkooli „E-õppe keskkond algklassidele“

Projekti raames soovitakse viia ainetunnid senisest rohkem klassiruumist välja ning rakendada õuesõpet, kasutades nii olemasolevat õpitarkvara, samuti erinevaid vabalt kasutatavaid veebikeskkondi, mis võimaldavad õpilaste ühist õppetööd. Nende baasil soovitakse kujundada kooli algklassilastele sobiv hajus kogukonnapõhine e-õppekeskkond.

Tallinna 21. Kooli „Koolihaldussüsteem KOHA“

Projekti eesmärk on koondada olemasolevad digitaalsed töövahendid terviklikuks veebipõhiseks koolihalduse infosüsteemiks. Projekti tugevuseks on kindlasti just kooli igapäevastest vajadustest lähtuv lahendus, mille loomisesse kaasatakse kooli töötajaid ja õpilasi.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi „Loov- ja uurimistööde keskkond UTA“

Projekti eesmärgiks on ühendada ühte internetikeskkonda kokku nii loov- kui ka uurimistööga seotud isikud (juhendajad, hindajad, õpilased) ja nende tööd. Eraldi eesmärgiks on lihtsustada loov- ja uurimistööde protsessi õppeaasta vältel: tööde kontrolli, koostööd õpilase ja õpetaja ning koordinaatori vahel, hilisemat kaitsmise protsessi ja hindamist.

 

 

 

Uudise rubriigid: