12.12.2019

Kihnu lasteaed ja Läänemere gümnaasium said üleriigilise keelekümbluse kvaliteediauhinna

5. detsembril 2019 anti keelekümblusprogrammi tänuüritusel Tallinna Läänemere Gümnaasiumile ja Tallinna Kihnu Lasteaiale kõrgeim riiklik kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2019”.

Tallinna Kihnu Lasteaed liitus osalise keelekümbluse programmiga 2014. aastal. Lasteaias on väärtustatud eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega lastele. Kõikides aiarühmades rakendatakse kas osalise keelekümbluse programmi või on õppekeeleks eesti keel.

Tunnuskirjas on lasteaia tulemusliku töö kohta keelekümblusprogrammis välja toodud palju positiivset ja ära märkimist väärt.  Personali on toetatud lasteaia keelekümbluse töörühma töös osalemisel ja selle juhtimisel, delegeerides töörühma liikmetele erinevate keeleõpet toetavate ürituste koordineerimist, töörühma ühtimist, keeleõpet toetavate materjalide väljatöötamist. Metoodiliselt ühendavaks lüliks on Päevasõna rakendamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel.

Lasteaia tegevuskavasse kavandatud meeskondlikud koolitused tulenevad õppeaasta eesmärkidest ja on seotud lasteaia arendustegevustega. Juhtkond pöörab olulist tähelepanu lisaks pedagoogilisele personalile ka teenindava personali koolitamisele, et toetada head meeskonnatööd rühma tasandil läte keeleõppes.

Lasteaias toimuvad teist aastat järjest igakuised avatud tegevused, mida õpetajad ja õpetaja abid aktiivselt külastavad. Tegevuste tagasisidestamine toimub videoanalüüsidena, mis on aidanud personalil end kõrvalt näha, aduda seda, mis igapäevategevuses kaduma läheb, analüüsida end keele kandjana ja eeskujuna.

Lasteaia motivatsiooni töörühm on välja töötanud statuudi „KIHNU KIELEAU“, et motiveerida aasta jooksul keelekümbluse heast tavast kinni pidajat, eeskuju lastele personalile, lapsevanemale.

Juhtkond on lasteaia siseselt toetanud personali kasvu assistendist keelekümblusrühma õpetajaks. Eelnevate õppeaastate jooksul on kahest assistendist saanud keelekümblusrühma eesti keele kandjad, kaks õpetajat on lõpetanud tasemeõppe. Hetkel omandab tasemeõppes mitmekultuurilise õppe õpetaja kutset üks õpetaja. Juhtkond on toetanud kahe õpetaja ümberõpet keelekümbluse õpetajaks.

Tallinna Haridusameti toetuskirja põhjal järgib Tallinna Kihnu Lasteaed kindlalt keelekümbluse põhimõtteid ja eesmärke ning on saavutanud selles kõrge kvaliteedi ja ulatusliku mõju.

Täname kõiki meie toetajaid  ja SA Innovet kvaliteediauhinna eest „ Keelekümblusasutus 2019 valdkonnas personalijuhtimine“. Oleme uhked oma pädeva personali üle ja täname neid suure töö eest eesti keele edendamisel. 

 

Eve Kalimulina, Tallinna Kihnu Lasteaia direktor

Deniss Presnetsov, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktor

Uudise rubriigid: