29.06.2021

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi oodatakse kandideerima juhtimiskogemusega inimesi nii haridusvaldkonnast kui väljastpoolt

Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja konkursi koolijuhtide järelkasvuprogrammi, mille eesmärk on motiveeritud inimesi ette valmistada koolijuhi ametisse astumiseks, toetada koolijuhtide järelkasvu ning tõsta ameti populaarsust. Varasemad aastad on näidanud, et konkurents programmi pääsemise nimel on tihe.

„Eesti vajab võimekaid ja inspireerivaid koolijuhte, kes seisavad südamega oma õpilaste ning õpetajate heaolu ja õppimist toetava keskkonna eest,“ sõnab Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson. „Kandidaatidena näeme eelkõige heade juhieelduste ja kõrge juhtimispotentsiaaliga inimesi, kes on lähemate aastate jooksul valmis võtma koolijuhi rolli ja haridusellu panustama“, lisab ta.

Programmi käigus mõtestatakse koolijuhi töö sisu, käsitletakse selleks vajalikke oskusi ning saadakse võrgustik mõttekaaslastest ja valdkonna ekspertidest nii Eestist kui välismaalt. Teooria ja praktika sidumiseks kasutatakse erinevaid tegevusi ning õppemeetodeid ja igal osalejal on võimalus oma õppeprotsessi kujundada.

„Koolijuhtide järelkasvuprogrammis osalemine andis tervikliku pildi koolijuhiks olemisest, kasvatas nälga veel enam teada saada, kuidas olla kaasav, väärtuspõhine tippjuht,“ ütleb Kristi Mumm, programmi III lennu vilistlane. Lisaks tunnustab ta oma lennukaaslasi: „Iga mooduli läbimise järel tekkis alati tahtmine mägesid liigutada ja hariduses midagi vägevat korda saata. Meie grupis olid niivõrd inspireerivad inimesed!“

Programmi on oodatud kandideerima inimesed, kes ei ole varem koolijuhina töötanud. Kandideerida saab 25. juulini, programm algab käesoleva aasta septembris ja lõppeb juunis 2022. Välja valitakse kuni 15 osalejat.

Programmi esimene lend alustas oma õpiteed 2015. aastal ning praeguseks on programmil 30 vilistlast. Kaheksa neist töötab koolijuhina, peaaegu kõik ülejäänud muudel ametikohtadel haridusvaldkonnas.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi algataja on Haridus- ja Teadusministeerium. Seda viiakse ellu koostöös Haridus- ja Noorteameti koolituskeskusega Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Allikas: Haridus- ja Noorteamet

Uudise rubriigid: