27.10.2020

Liikuri Lasteaia õpetaja osales konverentsil "Õpetaja - on ka inimene!"

Vaimustava nimega konverents toimus 22.oktoobril ja kutsus kokku hariduse ning noorsootöö valdkonna spetsialiste.

Konverentsil sai räägitud mitmetest õpetaja elu aspektidest, alustades õigustest ja ressursidest ning lõpetades läbipõlemisega.

Kuni 8.novembrini on võimalik tutvuda konverentsi kõnede ja töötubade salvestustega. Osta lindistused selle lingi kaudu.

Konverentsi ettekanded, mis on võimalik vaadata online versioonis salvestusena:

Выступления, которые доступны к просмотру:
1. Kool 2030: tuleviku oskused, -pädevused ja elukutsed
(Jana Gaškova, Tervisliku turunduse kooli Paprika asutaja ja juhataja, vene keeles).

Школа 2030: навыки, компетенции и профессии будущего
(
Яна Гашкова, основатель и руковуодитель школы полезного Маркетинга Paprika, на русском языке).  


2. Neuropsühholoogia baasteadmised lapse arengu toetamisel
(Triin Ulla, MA, Tallinna Ülikool, haridusteaduskond, eesti keeles).

Базовые знания нейропсихологии, необходимые для поддержки развития ребенка.
(
Трийн Улла, Таллиннский Университет, Факультет образовательных наук, на эстонском языке)  


3. Õpetajate õigused ja seadusega tagatud võimalused
(Reemo Voltri, Eesti haridustöötajate liidu juhatuse esimees, eesti keeles).

Права и законодательные возможности учителей
(
Рээмо Волтри, Союз Учителей Эстонии, Департамент образования, на эстонском языке)  


4. Rahulolu õpikeskkonnaga ja õpetajate kiusamise ennetamine
(Auli Andersalu-Targo, psühholoog, programm „Kiusamisvaba Kool“, eesti keeles).

Удовлетворенность учебной средой и профилактика травли в отношении учителей

 (Аули Андерсалу-Тарго, психолог, программа «Школа против насилия», на эстонском языке).  


5. Ametialase ja isikliku läbipõlemise ennetamine
(Natalja Zorina, psühholoog, Rajaleidja, eesti keeles).

Профилактика профессионального и личного выгорания
(
Наталья Зорина, психолог, Rajaleidja на эстонском языке).  


6. Laste psüühika ja käitumise eripära ning nendega suhtlemise viisid
(Vladimir Kirejev, psühhiaater, Wiismari haigla, vene keeles).

Особенности психики и поведения, нарушений у детей и способы взаимодействия с ними

 (Владимир Киреев, психиатр, больница Wiismari, на русском языке).  


7. Sisemine tasakaal
(Roman Timofejev, psühholoog, psühhoterapeut, loeng toimub novembris online ja pärast on võimalik salvestus vaadata ka, vene keeles).

Внутреннее равновесие (Роман Тимофеев, психолог, психотерапевт на русском языке)


8. Kuidas suhelda lapsevanematega ja üksteist paremini mõista
(Ly Kasvandik, Tervise Arengu Instituut, perede ja vanemahariduse valdkonna juht, eesti keeles, loeng toimub novembris online ja pärast on võimalik salvestus vaadata ka).

Как общаться с родителями и лучше понимать друг друга (Ли Касвандик, Институт Развития Здоровья, эксперт в области родительского образования, на эстонском языке и лекция состоится в ноябре и будет доступна онлайн).  


9. Multikultuurne õpikeskkond – boonus või väljakutse
(Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutus, eesti keeles).

Мультикультурная среда в школе бонус или вызов? (Ирене Кяосаар, Фонд интеграции на эстонском языке).  


10. Kaasaegne õpetaja garderoob (Anna Kozlova, stilist, vene keeles).

Современный гардероб учителя (Анна Козлова, стилист-имиджмейкер, на русском языке).  


11. Toitumine pingelisel, stressirohkel perioodil
(Aleksandra Gagen, toitumisterapeut, Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ETTA liige, vene keeles).

Особенности питания в напряженный, стрессовый период

(Александра Гаген, терапевт по питанию, действующий член Эстонской Ассоциации терапевтического питания ETTA, на русском языке).  


12. Õpetaja engagement: sisemine tasakaal
(Jelizaveta Haustova psühholoog, Jelena Ustritskaja pedagoog, vene keeles).

Учительский Еngagement. Внутренние и внешние ресурсы
(Елена Устрицкая, сказкотерапевт-практик, педагог и Елизавета Хаустова, семейный психолог, сказкотерапевт, на русском языке).
  

Uudise rubriigid: