05.09.2019

Merivälja Kooli eripedagoog omandas teadmisi Bulgaarias

23. augustist 1. septembrini 2019 toimus Kranevos Bulgaarias Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu ja Rumeenia logopeedidele suunatud koolitus „LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills“.

Eesti osalejad selgusid Eesti Logopeedide Ühingu korraldatud konkursi tulemusena, osalejateks valiti 8 spetsialisti Harjumaalt, Pärnust, Tallinnast ja Tartust. Koolitusele valitute hulgas oli ka Merivälja Kooli hariduse tugiteenuste juht, logopeed ja eripedagoog Urve Raudsepp-Alt.

LINKS koolitajateks olid erinevate riikide esindajad, räägiti varajasest sekkumisest (Rumeenia), kogelusest (Eesti), laste hääldus- ja fonatsioonipuuetest (Leedu), IT vahenditest ja mängudest logopeedi töös (Läti) ning muusika ja liikumise rollist laste arengu toetamisel (Bulgaaria). Koolituspäevad algasid erinevate riikide poolt organiseeritud aktiivse tegevusega, seejärel räägiti päevateema teoreetilisest taustast, päeva teine pool oli aga sisustatud praktiliste teemakohaste ülesannetega.

Ühel koolituspäeval külastasid osalejad Varnas asuvat erivajadustega laste keskust Karin Dom ning tutvusid laste toetamise võimalustega keskuses. Pärast igat koolituspäeva toimusid aktiivsed tegevused, mille käigus said osalejad omavahel suhelda ning tutvuda erinevate riikide kultuuri ja traditsioonidega.

Koolituspäevad Bulgaarias möödusid kiiresti, osalenud spetsialistide kogemustest oli palju õppida. Kranevo hellitas osalejaid kuuma ilma ja Musta mere vahuste lainetega, kogu koolituse tegi eriliseks projektijuht Yonko Dodevi konkreetsus, täpsus ning positiivne ja toetav suhtumine. 

Erasmus pluss koolituste logo.jpg 

Urve Raudsepp-Alt, Merivälja kooli hariduse tugiteenuste juht

   

  

Uudise rubriigid: