04.09.2020

Tallinn kehtestas täiendavad lasteaia kohatasu soodustused

Tallinna linnavolikogu muutis 3. septembri istungil määrust, millega vabastatakse lasteaia kohatasust majandusraskustesse sattunud pered ning haridusliku erivajadusega laste vanemad.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul vabastatakse muudetud määruse kohaselt alates 1. septembrist kohatasust täies ulatuses vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad. „Tallinnal on hulgaliselt universaaltoetusi, kuid praegusel juhul on tegemist vajaduspõhise lähenemisega, et toetada abi ja tuge vajavaid peresid,“ selgitas Terik.

Sama meelt oli ka Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik, kes märkis, et ükski Tallinna laps ei tohi jääda lasteaiast eemale selle tõttu, et tema vanemad ei saa seda endale rahaliselt lubada. „Selleks tegi Tallinna linnavolikogu täna väga olulise otsuse vabastades lasteaia kohatasust paljulapselised pered, erirühmades käivate laste vanemad ja vähemkindlustatud pered. Sellise sammuga ei jaga linn maksuraha kõigile ühetaoliselt, vaid suunab seda ikka peredele, kellel selleks reaalne vajadus.“

Kui seni oli võimalik lapsevanematel saada kohatasu soodustust kuni 80 protsendi ulatuses, siis nüüd vabastatakse kohatasust pered, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu alammäärast. Vabastuse saamise eelduseks on, et nii vanema kui ka lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linnas samal aadressil.

Täies ulatuses vabastatakse kohatasust ka Tallinna munitsipaallasteaedade erirühmades käivate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Mõlemal juhul tuleb vanemal kohatasu vabastuse saamiseks esitada vastav avaldus veebikeskkonnas info.haridus.ee või lasteaias kohapeal.

Vanemate netosissetulekut kontrollib vanema(te) elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Uudise rubriigid: