09.12.2019

Tallinna Koolijuhtide Ühingu juubelil arutati hariduse väljakutseid

Tallinna Koolijuhtide Ühingu 30. aastapäeval puhul kogunesid Tallinna koolijuhid 3. detsembril 2019 Eesti Ajaloomuuseumisse Maarjamäe lossis. Koos tähistati kolleegide panust pealinna ja Eesti hariduselusse.

Vanima tegutseva koolijuhtide ühenduse ajaloo meenutamise kõrval andis tähtpäev põhjust arutada ka ootusi koolide arengu, juhtimise ja suuremate väljakutsete üle. Leiti, et iseseisev, hakkaja ja tegus koolijuht suudab vaatamata võimalustele anda parima, et koolis valitseks õppimist toetav ja koolipere tugevamate ja nõrgematega võrdselt arvestav õhkkond.

Esimestena hakkasid ühenduse ideed arendama Haljand Hallis ja Ain Siiman. 1988. aastal kogunenud koolijuhtide initsiatiivrühm valis aasta hiljem ühenduse esimeseks juhiks Tallinna Reaalkooli direktori Hain Hiieaasa. Aastate jooksul on ühendust juhtinud Rein Rebane, Tõnu Mändveer, Ain Siiman, Matti Martinson, Rita Rumm, Marko Rööpson ja hetkel on ühenduse esimees Raino Liblik. Praegu kuulub ühenduse ridadesse juba 73 koolijuhti, kellest 53 juhib ka hetkel Tallinna eripalgelisi koole.

Pidulikus vormis kogunesid Tallinna koolijuhid siiski esmakordselt. Koolijuhte tervitas sõnavõtuga Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes tunnustas Tallinna koolijuhtide tööd ja tundis heameelt värskelt ilmunud PISA tulemuste üle. Mihhail Kõlvart, kes oli pikalt Tallinna abilinnapea just hariduse valdkonnas, toonitas, et hariduse teema on talle väga oluline ja soovib olla koolijuhtidele heaks koostööparteneriks.

Tallinna haridusametijuhtaja Andres Pajula rõhutas, et vaatamata aegajalt esinevatele eriarvamustele, on Tallinna Koolijuhtide ühendus linnale heaks partneriks ning on väga oluline, et enamik Tallinna koolijuhte on koondunud ja soovivad koos panustada linna haridusellu.

Koolijuhtide ootused on kõrged ja ees ootavad suured väljakutsed, kuidas hoida ja miks mitte veel parandada tulemusi senisega võrreldes.

Juhid tunnevad üha enam, kui oluline on nende roll ja vastutus Eesti hariduse hea maine hoidmises – see tähendab ka julgemalt põhilistele väljakutsetele osutamist oludes, kus ühiskonna ootused Eesti koolide suutlikkusele ei ole alati kooskõlas.

Tallinna Koolijuhtide ühenduse eestseisuse arvates on selliseid väljakutseid viis:

  • kõik põhikoolilapsed peaksid saama koolis käia hommikul ühes vahetuses ja õppida 24 õpilasega klassides – sellest järeleandmine tuleb laste tervise ja teadmiste arvelt;
  • jutt hariduse väärtustamisest maksab ainult seni, kuni meie fookuses on kvalifitseeritud ja motiveeritud personal – ennekõike õpetajad kui lapse õpitee kujundajad;
  • vajalikuks tugisambaks on koolide jätkusuutlik rahastamine, mis toetab kaasavat haridust ja võimaldab õpikeskkonda kogu aeg kaasajastada;
  • oluline on, et hariduselu arengut toetav ametnikkond saaks võimaluse haridusvaldkonna teadmisi pidevalt värskendada, et koolijuhte toetada ja koolipidaja rollis asjalikult tegutseda;
  • nagu mitmed värsked sündmused näitavad, vajavad koolid nii argiste hariduskorralduse küsimuste lahendamiseks kui tulevikustrateegiate kujundamiseks hädasti koostööd – nii koolipidaja, lapsevanemate kui kohaliku kogukonnaga laiemalt.

Tallinna koolijuhid soovivad tänada kõiki inimesi, kes on andnud oma panuse just selliste koolide arenguks Tallinnas ja kutsuvad üles samade eesmärkide nimel tegutsema ka kõiki teisi. 

Raino Liblik, Tallinna Koolijuhtide Ühingu juhatuse esimees, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor

  

Uudise rubriigid: