05.09.2019

Virmalise lasteaed uurib koos Euroopa lasteaedadega STEAM oskusi

Tallinna Virmalise Lasteaed osaleb 2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta augustini Euroopa Liidu programmi Erasmus+ raames projektis „STEAM alushariduses – lihtne ja lõbus“ (STEAM in early childhood – simple and fun!).

Projektis osaleb viis riiki: Eesti (projekti koordineerija), Läti, Tšehhi, Hispaania ja Bulgaaria.

STEAM on lühend, mis tuleneb inglise keelsetest valdkondade nimetustest: teadus (Science), tehnoloogia (Technology), inseneeria (Engineering), kunst (Art) ja matemaatika (Math). Tegu on valdkondadega, mida peetakse 21. sajandil kasvavate laste põhilisteks tööriistadeks maailma tundma õppimisel.

Projekti tegevused ja eesmärgid hõlmavad nii lapsi kui ka lasteaedade töötajaid. Selle projekti abil soovitakse innustada õpetajaid kasutama ja avastama uusi õppe- ja õpetamismeetodeid ning arendada nii laste kui ka õpetajate digioskusi.

Tähelepanu pööratakse ka lasteaedade õuealade kasutamisele laste STEAM oskuste arendamisel.

Peamiseks eesmärgiks on aga STEAM õppetegevuste abil toetada efektiivsemalt laste kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskust.

Virmalise LA õuesõpe.JPG 

Kerli Stein, Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

  

Uudise rubriigid: