Heakorrakuu lõpetamine Politseiaias Tallinna päeval