Pae Gümnaasiumi 6.klassi õpilased Pärnamäe jäätmejaamas