Koolilastele suunatud keskkonnateemaline projekt „Teame, näeme ja teeme“

Heakorrakuul toimub kooliprojekt nimega "Teame, näeme ja teeme", kuhu on kutsutud osalema igast linnaosast üks kool. Projekti eesmärk on selgitada õpilastele jäätmete liigiti  kogumise olulisust, prügi sorteerimist ja tutvustada linna kommunaalmajanduse olulisemaid objekte.  Heakorrakuu kampaania on suunatud keskkonnateadlikkuse suurendamisele.

Projekt koosneb kolmest osast:

„Teame“  toimub keskkonnahariduslik tund õppeasutuses.  Lektorid on Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad.

„Näeme“   Ekskursioonid linnaobjektidele kooli valikul (tee-ehitusele, botaanikaaeda, loomaaeda, Tammsaare parki, Mustamäe soojusjaamale, Tallinna Vee jaamadele, Tallinna Linnatranspordi trammidepoosse jms)

„Teeme“ Kool osaleb oma või linnaosa koristustalgutel.

Tegevused toimuvad aprilli lõpust kuni mai keskeni.  Osalema on oodatud gümnaasiumiklassid.  Koostöös kooliga valitakse välja keskkonnateemaline loeng ja õpperetke sihtkoht. Tallinna Keskkonna – ja Kommunaalamet leiab loengu lektori ja tasub õpperetke transpordikulu.

Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 1991. aastal. Heakorrakuu tunnuslause on „Lööme linna läikima!“.

Viimati muudetud: 06.03.2020