Heakorra talgud Paljassaares 2005

Korrastati Paljassaare linnukaitseala.