18.06.2020

Helliku suvine töökorraldus

Lastesõime töökorralduse eest vastutab direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Lastesõim Hellik Töökorralduse tegevuskava on järgimiseks ja täitmiseks kõikidele.

Uudise rubriigid: