02.09.2020

Lastesõime COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordneerib linna kriisimeeskond.

Tallinna Lastesõim Hellik COVID -19 leviku tõkestamise plaan (pdf) on kinnitatud direktori 27.08.2020 käskkirjaga nr 1-2/2.                                                                                                                    Plaani lisa on töökorraldus alates 01.09.2020 (pdf).

Uudise rubriigid: