Praktiline pilliõpe ja omalooming

Kursuse eesmärgiks on omandada vähemalt elementaarne klaveri ja/või
kitarrimängu algoskus, tunda noote / akordimärke ning saada teadmisi
muusikapala või muusikalise kujunduse loomisest, sealjuures arvutimuusikast
ning enamlevinud programmidest.
Tundides on suur osa pühendatud praktilisele tööle, kasutada saab mitut pilli
(koolil on olemas ka kaasaskantavad süntesaatorid). Omaloominguõppe osas
saab kasutada ka arvutiklassi või arvuteid (teatatud programmid on saadaval
ka vabalt).
Kursuse tulemusena valmib üks ühisloominguna tehtud
muusikapala, seade mõnest (popp)muusika loost.
Kursusel on mõnedes tundides külalisesinejad- heliloojad või muusikud.
Hindamisel lähtutakse kujundavast hindamisest.

Viimati muudetud: 21.09.2020