17.09.2021

Juhised Tallinna Humanitaargümnaasiumi töö ohutuks korraldamiseks algaval õppeaastal

Algaval õppeaastal on esmatähtis hoida haridus- ja noorsootööasutused avatuna, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, et nende haridustee jätkuks. Viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge. Vajame kõigi panust, et viiruse levikut tõkestada ning kontaktõpet ohutult korraldada. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhised kõikidele haridustasemetele ja noorsootööasutustele.

Loe täpsemalt:

Tallinna Humanitaargümnaasiumi tegevused Covidi ja teiste viirushaiguste tingimustes 2021/22 õppeaastal

HTM-i juhised koolidele. Loe: https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.13_k293_vv.pdf

ja seletuskiri: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.13_k293_vv.pdf

Uudise rubriigid: