06.02.2022

Muudatused õpilaste lihtsustatud karantiinis alates 7. veebruarar 2022

I Lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini
7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad
haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel
19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset  lapsehoiuteenuse
osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,
 noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm),
siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või
positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal
tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7.
veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata
õpetajatel tuleb lähikontakti korral siiski 7 päevaks karantiini jääda.
Kokkuvõtlik joonis; valitsuse korraldus, seletuskiri
II Lõpetatakse laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja
noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses
õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele
vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.
III Kiirtestimine üldharidus- ja kutsekoolides
Soovitame testida kooliperet võimalusel kaks korda nädalas. THGs muudame testimise korda:
testime ESMASPÄEVITI ja KOLMAPÄEVITI
IV Tõhustusdoosid ja vaktsineerimistõendi kehtivus
Palume kõigil, kellel on tõhustusdoosi aeg kätte jõudnud, teha tõhustusdoos, et omikroni tüve
ülikiire leviku tõttu oma tervist kaitsta. Tõhustusdoosi tegemise aeg sõltub sellest, millise vaktsiiniga
ollakse eelnevalt vaktsineeritud ning kas koroona on läbi põetud. Tõhustusdoosi tegemise aega saab
määrata koroonakaitse kalkulaatori abil või pidades nõu perearstiga. Koroonakaitse kalkulaator
annab lihtsa ülevaate läbitud vaktsineerimiskuuri, tõendi kehtivuse ja järgmise vaktsineerimise
soovitusliku kuupäeva kohta. Tuletame ka meelde, et täiskasvanute vaktsineerimistõendi
kehtivusaega on 9 kuud ning alaealiste vaktsineerimistõendi kehtivus 15 kuud.
V Maskide kandmine
Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu märgatavalt. Soovitame
tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski soovitame tungivalt
kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid. Ka
Teadusnõukoda on kinnitanud, et maskid on tõhusad viiruse leviku ennetamiseks ning nakkusohtu
vähendab oluliselt see, kui kõik inimesed ruumis kannavad maski. Lisainfo

Uudise rubriigid: