10.03.2021

Õppetegevuse korraldus Tallinna haridusasutustes alates 11. märtsist

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega jäävad 11. märtsist Tallinna üldhariduskoolides distantsõppele kõik kooliastmed, lasteaialapsed soovitatakse võimalusel jätta koju.

Linnapea Mihhail Kõlvart arutas täna Tallinna kooli- ja lasteaiajuhtidega õppetöö korraldamist piirangute tingimustes. „Praegune olukord esitab väljakutseid kõigile ning tuleb leida lahendusi, kuidas haridusasutused saaksid toimida jätkusuutlikult, lastel oleks võimalik osaleda õppetöös ja lapsevanemad jätkata oma igapäevatööd,“ ütles Kõlvart. „Kohtumistel linna haridusasutuste juhtidega leppisime kokku olulistes detailides, kuidas distantsõppe ja piirangute tingimustes edasi töötada ja samas ka peredele toeks olla ning leppisime kokku nii koolide kui ka lasteaedade töökorralduses.“

Vabariigi Valitsuse korraldusega „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatakse alates 11. märtsist täiendavad piirangud. Alates neljapäevast ei saa lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiastmele kontaktõppel osaleda ka algklassid. Tallinna linnapea ja Tallinna koolijuhtide ühisel kohtumisel lepiti olukorrast tulenevalt kokku alljärgnevas.

Tallinna koolid pakuvad alates neljapäevast neile 1.-4. klassi õpilastele, kelle vanematel puudub võimalus päevasel ajal koos lastega kodus olla, hoidu ja kontakttegevusi neli tundi päevas, kella 8–12ni.

Hariduslike erivajadustega õpilastele tagatakse turvaline ja sobiv õppevorm lähtuvalt nende vajadustest. Arvestades, et toimetuleku- ja hooldusõppel olevad õpilased vajavad täiendavat abi ja tuge õppimisel, tagatakse neile vanemate soovi korral kontaktõpe. Kui vanemad seda ei soovi, jäävad lapsed distantsõppele.

Lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivad õpilased on valdavalt distantsõppel. Igale õpilasele tagatakse sobiv õppevorm lähtuvalt õpilase erivajadusest.

Tavakoolis õppivate erivajadustega õpilaste õppetööd korraldavad koolid paindlikult, lähtudes õpilaste vajadustest ja kooli võimalustest.

Distantsõppe perioodil saavad õpilased üks kord nädalas ka koolitoidupakke, mille saab reeglina kätte oma koolist. Algklassiõpilastele, kellele võimaldatakse koolis kontakttegevusi, pakutakse koolis ka toitlustust.

Huvitegevusi siseruumes ei toimu. Välitingimustes on huvitegevus lubatud üksnes 2+2 reeglit arvestades. See tähendab, et koos tohib liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (sh ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Lasteaiad jäävad avatuks, kuid kui vähegi võimalik, soovitatakse lasteaialapsed jätta koju.

Uudise rubriigid: