Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassi

1. 1. klass vastuvõtt
2. Tingimused

2.1   THG 1.klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“.

2.2   Dokumentide vastuvõtt toimub kooli e-mailile humg@humg.edu.ee  peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

2.3   Nõutavate dokumentide loetelu:

2.3.1  Vormikohane avaldus ;

2.3.2  Lapse sünnitunnistuse koopia;

2.3.3  Lapsevanema isikudokumendi koopia;

2.3.4  Lapse tervisekaart.

2.4   Alates 15.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalisest järjekorras.

2.5 Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

Viimati muudetud: 23.03.2021