06.04.2020

Haridus -ja teadusministeeriumi juhised lasteaia - ja hoiu teenuste tagamiseks

Vältimaks nakkus edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:

 

 • Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
 • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste
  üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
 • Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
 • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid,
  saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
 • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja
  ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
 • Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega
  kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused
  jmt) töö korraldamisel.
 • Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku
  isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning
  Terviseameti suunistele vastavalt.

 

Uudise rubriigid: